Domácí hospic Athelas poskytuje komfortní péči umírajícím pacientům z Písku a jeho okolí, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a přejí si prožít poslední etapu svého života doma, v kruhu své rodiny a přátel. „K tomu, abychom mohli poskytovat kvalitní domácí hospicovou péči, potřebujeme nutně přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění,“ uvedla Milada Štojdlová, předsedkyně střediskové rady.

„V současné době máme, z hlediska terminálně nemocných klientů, velký zájem právě o koncentrátory kyslíku a my ne vždy můžeme zájemci vyhovět. Jsme tudíž velice rádi, že díky pomoci Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme zakoupit a doplnit vybavení hospice o další koncentrátor kyslíku, který umožňuje pacientům trpícím dušností zůstat doma až do konce života,“ doplnila.


Finance na nákup kyslíkového koncentrátoru věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. "Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu," řekla Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu s tím, že se jedná například o automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, odsávačky, toaletní vozíky, či výše uvedený kyslíkový koncentrátor. V rámci tohoto projektu předal nadační fond hospicům téměř 2,5 milionu korun.


Milada Štojdlová