"Není odnikud vidět, je otočená zády k cestě a navíc stojí na soukromém pozemku. Proto jsme žádali krajský úřad o povolení přemístění kulturní památky," vylíčila starostka Horosedel Lada Hašková.

Krajský úřad žádost nepovolil, a tak se obec odvolala k ministerstvu kultury. „Ministerstvo celou věc vrátilo krajskému úřadu, protože kraj nedodržel způsob práce, jaký měl. Znovu nám to zamítli a znovu jsem se odvolala na ministerstvo," vysvětlila starostka.

Ministerstvo kultury následně povolilo přemístění kulturní památky, ale ne na místo, které si obec vybrala. „Je to prý v zátopové oblasti, ale faktem je, že socha sv. Jana Nepomuckého stojí v zátopové oblasti celou dobu," konstatovala Lada Hašková s tím, že z historického hlediska má Nepomucký stát u vody a koukat na ni. Problém je najít místo, kde bude Jan Nepomucký hledět na vodu, ale nebude v zátopové oblasti. „Chci oslovit odbor ochrany památkové péče na krajském úřadě, aby mi poradili, kam máme tedy sochu dát," uvedla starostka Horosedel.

Záměr obce je přesunout sochu zhruba o padesát metrů od místa, kde stojí teď. Stála by na vyvýšeném soklu, aby se k ní případná velká voda nedostala.