Žádné další podmínky si město neklade. Podle současného územního plánu může být objekt využíván pouze k nekomerčním účelům, tedy například jako zdravotnické či školské zařízení. „Aby mohla být budova v budoucnu využita komerčně, musel by její majitel požádat o změnu územního plánu. Ta by pak závisela na rozhodnutí zastupitelstva," vysvětlil vedoucí odboru správy majetku MÚ Písek Jan Tůma.

Změnu územního plánu však v současné době nikdo nezaručí. „Kupující by měl být s touto okolností srozuměn. V tom případě jsem pro částku 7,9 milionu korun, i když mám pochybnosti, že to někdo koupí," konstatoval radní Luboš Průša.

O úspěšném prodeji zapochyboval i radní Tomáš Franců. „Měli bychom pamatovat na zkušenost, kdy jsme Honzíčka neúspěšně prodávali za deset milionů korun. Ani za osm milionů to podle mě nikdo nekoupí, protože další miliony vyžaduje rekonstrukce. Choďme po zemi," apeloval Tomáš Franců.

Nemovitost

Objekt U Honzíčka je původně penzion, který byl později využíván jako zdravotnické zařízení, naposledy jako psychiatrická léčebna.

Pronájem Honzíčka 
k dnešnímu dni končí

Nájemní smlouva byla prakticky nevypověditelná. Město se s Píseckou zdravotní dohodlo.

Posledním nájemcem U Honzíčka byla společnost Písecká zdravotní, která tu provozovala psychiatrickou léčebnu. Ačkoli měla zájem budovu koupit a zrekonstruovat, s městem se nedohodla. Někteří tehdy argumentovali tím, že Honzíček je rodinné stříbro,
a neprodali ho.

Od té doby areál chátrá. „Poslední větší úpravy se tam dělaly v padesátých letech minulého století a stav tomu odpovídá," připomněl radní Luboš Průša. „Budova je dlouhodobě zanedbaná. Nejde z toho nikoho obviňovat, ani bývalé nájemce," podotkl radní Rudolf Tyll.

Budova včetně pozemků byla do dnešního dne 
v pronájmu Písecké zdravotní. Smlouva, kterou společnost tehdy s městem uzavřela, byla prakticky nevypověditelná. Roční nájemné činilo dvanáct tisíc korun a nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 1. července 2029. Nakonec musela být ukončena dohodou mezi oběma stranami, a to právě ke dnešnímu datu.

Město bude prodávat objekt obálkovou metodou. Nejnižší cena je stanovena na 7,9 milionu korun.

Zpátky do minulosti…

Za historií samoty U Honzíčka se musíme vrátit do začátku 19. století. V údolí severně od rybníků pod Amerikou vlastnil pole Vojtěch Bečvář a v roce 1802 požádal město o svolení postavit si zde hospodářské stavení. Vojtěch Bečvář si však chalupy příliš neužil. Zemřel v roce 1808. Za nezletilého dědice Václava Bečváře se hospodářství ujala jeho sestra Veronika s manželem Janem Novákem. Jak připomíná historik Jiří Prášek, Novákovi se pro jeho dobrosrdečnou povahu ve městě říkalo Honzíček, a tak vzniklo i jméno usedlosti. 
V dalších letech se zde majitelé střídali, ale letní hostinec zůstával.
V roce 1925 koupil objekt písecký podnikatel Eduard Wala 
a letní hostinec přestavěl na penzion. Za protektorátu se přihlásil k německé národnosti a v roce 1945 zemřel ve vazbě píseckého krajského soudu.

Objekt U Honzíčka byl konfiskován a zpočátku sloužil 
k ubytování žáků učňovské školy. Budoucí číšníky vystřídali učňové Stavebního závodu a pro jejich potřeby byl v roce 1950 penzion zcela přestavěn. Učni se však brzy přestěhovali a budovu získalo ministerstvo zdravotnictví, které zde po adaptacích v květnu roku 1945 otevřelo plicní oddělení.

Zdravotnictví sloužil objekt U Honzíčka i další roky. Byla zde psychiatrická léčebna, která byla součástí léčebny 
v Dobřanech. Poté ji město coby vlastník pronajalo akciové společnosti Písecká zdravotní. Ta zde zachovala psychiatrickou léčebnu, kterou loni přestěhovala do bývalých Žižkových kasáren.