Tři desítky lidí vyrazily ve středu odpoledne na urbanistickou vycházku po areálu bývalých Žižkových kasáren. Byli mezi nimi zastupitelé, architekti i obyvatelé okolních částí města. „Zaznělo mnoho zajímavých připomínek, za což jsme rádi,“ zhodnotila místostarostka Písku Petra Trambová.

Jisté je, že úkolem číslo jedna bude vyřešit dopravní napojení lokality, a to jak z města, tak především ze silnice I/20. Město už má za sebou první jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. „Úrovňové řešení nepřichází k úvahu. Nedovolí jakkoli zpomalit či omezit provoz na průtahu. Jako jedna z možných řešení se nabízí kruhový objezd. Ten nezamítli,“ shrnula místostarostka.

Variantním řešením dopravního napojení se nyní bude zabývat ateliér FACT, který má zpracovat územní studii na budoucí využití areálu. Město za ni zaplatí 1,2 milionu korun.

Území bývalých Žižkových kasáren má deset hektarů. Podle odhadu zde může žít až 3,5 tisíce lidí. Areál se dělí na jižní a severní část. Jižní je větší a má lepší napojení směrem k městu.

Město Písek se po dlouhých soudních sporech stalo opět majitelem severní i jižní části bývalých kasáren.