Uzavírka má začít 6. března. „Jedná se o celkovou rekonstrukci celé konstrukce mostu, který je vlivem stáří a zatékání do mostních závěrů ve špatném technickém stavu. Oprava musí být provedena za celkové uzavírky,“ uvedla ředitelka českobudějovické správy ŘSD ČR Vladimíra Hrušková.

Dodala, že se ve čtvrtek uskutečnilo na krajském úřadě jednání se zástupci dotčených obcí ohledně objízdných tras, které ještě nejsou definitivně určené. „Všichni jsme se proti navrhovaným objízdným trasám odvolali. Teď se jedná o tom, jak je lépe vyřešit,“ uvedl starosta Mirovic Josef Vejšický. Dodal, že trasy jsou podle návrhu rozdělené jednosměrně. Od Prahy do Čimelic by měla vést od letovské křižovatky přes Mirovice, Slavkovice a Rakovice. Od Čimelic by vedla jen přes historický kamenný most v Nerestcích. Pro Nerestecké by to znamenalo, že by museli jet z Dolních do Horních Nerestců dvacetikilometrovou objížďkou přes Mirovice. „Lidé od nás vozí děti do školy do Čimelic a jezdí i do práce. Za týden by projezdili o nádrž víc,“ konstatoval starosta Nerestců Vladimír Macoun.

Dodal, že se o stanovení objízdné trasy dozvěděli teprve před dvěma týdny. „Přitom mě loni na setkání starostů ve Zvíkovském Podhradí zástupci kraje ubezpečovali, že přes starý most objízdnou trasu nepustí,“ dodal Vladimír Macoun.

Jako vhodnější řešení navrhoval starosta Čimelic Vladimír Pánek stavbu provizorního mostu. Připomněl, že se navíc letos v srpnu koná v Čimelicích výstava květin, na kterou se sjíždějí lidé z celé republiky. Hrozí, že tu bude kolabovat doprava.