Obec se chce do budoucna chránit před velkou vodou. Jako protipovodňové opatření poslouží bezdrátový rozhlas s čidly umístěnými na řece i potoku, na který Čimelice minulý týden získaly devadesátiprocentní dotaci.

„Povodně už nás několikrát zasáhly. Máme tady objekty, které ohrožuje jak řeka Skalice, tak i potok, který teče od Rakovic," uvedl starosta Čimelic Vladimír Pánek a zároveň připustil, že fakt, že v obci byly v minulosti některé budovy zatopené, zřejmě přispěl k získání dotace.

Náklady na bezdrátový rozhlas jsou ve výši téměř tří milionů korun. „Požádali jsme o dotaci v rámci protipovodňových opatření z Operačního programu životního prostředí," zmínil starosta. Devadesát procent nákladů pokryje dotace a deset procent budou Čimelice doplácet ze svého.

Kromě bezdrátového rozhlasu jsou součástí projektu také snímače, které budou umístěné na vodě. „Jedno čidlo se snímačem umístíme v Čimelicích na můstku pod kostelem, další bude v Krsicích na mostě a jeden snímač bude v Čimelicích na mostě pod sádkami," vysvětlil Vladimír Pánek.

Čidla budou napojená na bezdrátový rozhlas, který by měl v případě nebezpečí, například zvedání hladiny vody, sám začít hlásit stav ohrožení. Stejně tak by měl být rozhlas propojen na integrovaný záchranný systém.

Na bezdrátový rozhlas se napojí i Krsice, což je místní část Čimelic, která dosud rozhlas neměla.

V současné době dává obec dohromady zadání veřejné zakázky na instalaci bezdrátového rozhlasu.