Jen v historickém centru má město sedm budov, jejichž využití do budoucna není jasné. Především však vyžadují značné investice na opravy a údržbu, které by  velmi zatížily městský rozpočet. Stavem budov a jejich využitím se zabývalo poslední zasedání zastupitelstva. Písecké nejvíce tíží dva historické objekty využívané pro školství, které ale školy brzy opustí.

V historickém  domě U Koulí, který proslavili především spisovatel Fráňa Šrámek a režisér Václav Krška, sídlí od roku 1960 základní umělecká škola. Jejím zřizovatelem je Jihočeský kraj a škola platí městu nájem.

Už od příštího roku by se ZUŠ měla přestěhovat do  rekonstruované budovy v Nádražní ulici, jejímž majitelem je kraj. „Prostory už jsou naprosto nevyhovující, škola se svými třemi obory a více než sedmi stovkami žáků se sem nevejde.  Zvyšuje se nejen počet žáků, ale mění se i výuka, přicházejí nové technologie. To vše vyžaduje nové prostory," uvedla ředitelka ZUŠ Jindřiška Kudrlová.

Co bude dál s touto budovou v těsném sousedství Putimské brány, na kterou často  míří objektivy fotoaparátů turistů, není ještě jasné. „Dům U Koulí by měl v každém případě zůstat v majetku města. Je to svým způsobem písecké rodinné stříbro," myslí si  pětapadesátiletá Alena Buriánková.

Většina zastupitelů je stejného názoru.

Vedle domu U Koulí město  bude urychleně hledat  také využití pro poměrně rozsáhlý  objekt obchodní akademie  na rohu Velkého náměstí a Karlovy ulice. V žádném případě to ale neznamená, že by tato střední škola z Písku zmizela. Pouze se přemístí do areálu střední zemědělské školy v Čelakovského ulici, který je v majetku Jihočeského kraje a jehož kapacita není plně využitá.

O pronájem malé části budovy by mělo zájem Prácheňské muzeum. Ale jak využít ostatní prostory? „Jeden z návrhů je přestěhovat sem  odbory z objektu v Budovcově ulici," uvedl starosta Ondřej Veselý .

Má to však jeden háček. „Město budovu dostalo bezúplatným převodem od státu a do roku 2023 ji nemůže  prodat ani pronajímat, musí ji využívat pro veřejnou činnost," vysvětlila  vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Milena Hladíková.

Navíc rekonstrukce bývalých městských kasáren, kde nyní obchodní akademie sídlí,  si vyžádá značnou investici.

„Až se odstěhuje obchodní akademie, předpokládáme, že sem přesídlí organizace, které jsou nyní v bývalé škole J. A. Komenského na Alšově náměstí," dodala Milena Hladíková.

Jednoduché to není ani s objektem v Budovcově ulici, kde se poslední větší rekonstrukce  dělala v roce 1977. Do roku 2017 by se budova měla zateplit a vyměnit okna, počítá se také s rekonstrukcí recepce. Náklady nad rámec běžné  údržby se odhadují na 27 milionů korun.

V Karlově ulici je ještě jeden velký objekt v majetku města.  Je to novorenesanční budova  v dolní části postavená v letech 1886 až 1888 pro městskou spořitelnu. Dům byl  v roce 1998 citlivě rekonstruován  a udržuje se  v celkem dobrém stavu. Budou však nutné opravy  kolem oken, které si odhadem vyžádají investici ve výši 800 tisíc korun.

Z dalších objektů je to bývalá škola na Alšově náměstí, kam by se měla přestěhovat městská  knihovna.