Při rekonstrukci bývalé ZŠ J. A. Komenského byly objeveny v původním velkém sále historické malby. „Jejich charakter odpovídá druhé polovině 19. století, tedy neoklasicismu. Což podporuje i kontrastní barevnost zlatých korintských hlavic a patek sloupů na sytě modrém podkladu stěn,“ uvádí restaurátor Josef Novotný, který se o rekonstrukci památky stará.

Nyní se malby pod dohledem restaurátora vracejí na původní místo zásluhou firmy Šubrt, konkrétně malířů Oty Svátka a Miloše Michala. „V celé budově je velký sál jedinou místností, kde se omítky dělaly klasicky ručně. Naštěstí jsou řemeslníci, kteří to umí, má je písecká firma Františka Štěpána,“ říká konzervátor památkové péče Jiří Hladký. Pro zajímavost: Podkladem pro klihové barvy je dvojnásobný nátěr vápnem starým osm let.

„V těchto dne pracují malíři na rekonstrukci výzdoby stropu, kdy se šablona přenáší na barevný podklad. Barvy jsou klihové s barevným pigmentem frontonovým,“ vysvětluje Jiří Hladký.

Na záchranu vzácných historických staveb uvolnili zastupitelé z rozpočtu města 2,5 milionu korun.