Na návsi u kostela tak bylo od samého rána živo. Na příchozí čekaly stánky s rukodělnými výrobky a dekoracemi, občerstvení v podobě pochoutek z grilu dobrovolných hasičů a také jednočlenná kapela Pavla Justicha z hudební školy Solasido. Ten svým hudebním projevem bavil obecenstvo až do pozdního odpoledne.

Bohatý program doplnily prohlídky kostela a školy a ukázky tradičních řemesel. Zájemci tak mohli vidět jedinečné dřevěné reliéfy od místního řezbáře Petra Kučery nebo si vyzkoušeli základy kovářství s Tomášem Hubkou. Ten, kdo se nebál vzít do ruky těžké kladivo, si odnesl i kovanou odměnu na památku.