Velení organizace představilo dvě základní odvětví činnosti místních dobrovolných hasičů. Jednalo se o činnost spolkovou a činnost jednotky, která je organizační složkou města, za rok 2018.

Spolková činnost
Jedním z hlavních úkolů spolkové činnosti je zajišťování požárních hlídek při kulturních a společenských akcích. SDH Písek – město tak činí například spoluprací s Centrem kultury města Písek. Hasiči mají na starost kontrolu únikových cest, dodržování protipožárních opatření a předpisů a samozřejmě řešení nenadálých situací.

V loňském roce hasiči při akcích, zejména v kulturním domě, poskytli první pomoc více než 50 osobám. Necelou třetinu pak tvořili závažné stavy, které si vyžádali přivolání a následnou spolupráci s ZZS. Kromě praxe, plynoucí z požárních hlídek, tvoří tato činnost i hlavní zdroj finančních prostředků sboru. Finanční prostředky vydělané při těchto akcích se investují zpět do vybavení sboru, startovného na soutěžích, účastnických poplatků při vzdělávacích akcích. V loňském roce to byl například Mezinárodní seminář záchrany ze zamrzlých vodních ploch na Lipně nebo soutěž Letňanský železňák v Praze, kde hasiči reprezentují město a získávají cenné zkušenosti. Další část je rozdělena členům formou odměn.

Charitativní akce:
Ze stejného zdroje byl v loňském roce poskytnut finanční dar rodině tragicky zemřelého policisty. Hasiči se však charitativních akcí účastní v drtivé většině dobrovolnickou pomocí. V uplynulém roce se například zapojili do dobrovolnických akcí Městského úřadu Písek, jakými bylo stěhování domova DUHA nebo při sportovním klání seniorů z domova důchodců.

Tradiční je také pomoc ohroženým zvířatům, zejména brigádnická výpomoc při renovaci pozemku LOZ Písek v Třebkově. Historicky poprvé také proběhla realizace sbírky pro potřebné rodiny a maminky v nouzi, kterou pořádalo sdružení STEJIKA společně s Centrem podpory pěstounských rodin. Do této sbírky se zapojili i občané města, kterým patří dík.

Hasiči jsou rovněž pravidelnými dárci krve, pomáhají při realizaci akcí pro děti a mládež, jako je například soutěž Mladých zdravotníků ČČK Písek.
Sbor společně s Českým červeným křížem také na podzim zrealizoval zážitkový 40 hodinový kurz pro zdravotníky hasičských jednotek z okresu Písek.

Činnost jednotky
Hasiči zapojení v jednotce absolvují pravidelně lékařské prohlídky, fyzické testy a desítky hodin výcviku. Mezi členy jednotky patří pět profesionálních hasičů, právě ti se starají o její výcvik. Městská jednotka má způsobilost pro práci v dýchací technice, zásahy u dopravních nehod, práci s motorovými pilami, poskytování první pomoci a další.

Vozový park tvoří 4 roky starý technicko – dopravní automobil Iveco, 11 let stará prvovýjezdová Scania a 33 let stará cisterna Liaz.
Práci na technice, zkoušky agregátů a kondiční jízdy provádějí hasiči každý měsíc v době svého volna. Rovněž v době volna se hasiči zúčastňují výcviku. Tradicí je výcvik v rozsahu 8-12 hodin vždy jednu sobotu v měsíci.

Mimo pravidelného výcviku se hasiči účastní akcí nad rámec města, které slouží k vyšší odbornosti jednotky. V loňském roce absolvovali odborný seminář záchrany z ledových ploch, soutěž v hasičské všestrannosti Letňanský Železňák v Praze a zúčastnili se i Mezinárodního mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Vůbec poprvé, na základě schválení rady města, vyjela první část strojníků na kurz bezpečné jízdy „Modré majáky“, který pořádala Asociace velitelů JSDH na polygonu v Hradci Králové. Hasiči tak měli možnost vyzkoušet jízdní vlastnosti cisterny v extrémních podmínkách a absolvovali i přednášku o nehodách vozidel IZS. Se stejnou asociací pak jednotka v Písku uspořádala pro hasiče z Jihočeského kraje workshop na použití termokamer u zásahu. Největší akcí, kterou jednotka v oblasti vzdělání absolvovala, bylo cvičení Internacional Resuce Patrol, které se konalo v září na Berounsku. Výjezd na cvičení opět schválila rada města a hasiči si na tuto týdenní akci vyšetřili dovolenou. Jedná se o týdenní výcvik pomocí odborných přednášek a zásahů u simulovaných mimořádných událostí většího rozsahu. Účastní se jej dobrovolné i profesionální jednotky z celé ČR, Slovenska a Německa. Také posádky krajských i soukromých záchranných služeb, studenti medicíny a Armáda ČR. Nad akcí má záštitu Zdravotnická záchranná služba a Hasičský záchranný sbor, kteří zásahy vyhodnocují.

Mimo akcí ke vzdělání hasičů připravují naši členové i akce pro veřejnost. Například spolupracují na Dni bezpečnosti lesnických škol, v rámci výcviku pomáhají při nácviku evakuací fabrik v průmyslové zóně a v létě navštěvují děti ze sportovních oddílů a táborů. Hlavním smyslem je šíření prevence, požární bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a první pomoci.

Na výcviku, údržbě a preventivních akcích strávili členové jednotky v loňském roce téměř 400 hodin – zdarma.

Výjezdová činnost:
Jednotka města zajišťuje výjezd dvou družstev do deseti minut v režimu 24/7 (non stop). Jedno z družstev je primárně určeno pro město, druhé jako posila HZS. Právě spolupráce s HZS Písek je na vysoké úrovni.

Zásahy svolané operačním střediskem HZS tvoří dvě třetiny zásahů jednotky. Typově se jedná o požáry, technickou pomoc (pády stromů, odčerpání vody, nebezpečný hmyz), dopravní nehody, vyhledávání osob a zálohy na vlastní stanici. Do zálohy je jednotka svolána v době výjezdu jednotky HZS do jiné části okresu a vyjíždí z ní okamžitě.

Dalším druhem událostí jsou zásahy pro zřizovatele jednotky (město Písek). Jedná se o ochranu majetku města (odklízení naplavenin z ledolamů, odčerpávání vody), akce s možným rizikem (asistence při rozsvícení stromku, slavnosti města), zásahy pro ochranu přírody (zalévání zeleně, zavlažování lesních školek) a asistence firmám na městském majetku (rozřezávání potrubí parovodu, demolice budov).

V roce 2018 překročil počet zásahů jednotky 90 a na výjezdech strávila jednotka více než 200 hodin.

K zásahům vyjíždějí členové jednotky z volna, v případě nutnosti i ze zaměstnání. Zde jsou uvolňováni ze zákona a zřizovatel refunduje mzdu. Mimo refundace náleží hasičům za zásahy finanční odměna schválená zřizovatelem v roce 1996, a sice 35 korun za hodinu.

Lukáš Nebes, velitel JSDH města Písek