Ocenění převzal z rukou starosty OSH Písek Jiřího Heinricha, který uvedl: „Pan senátor už dlouhé roky dobrovolným hasičům pomáhá, za což jsme opravdu moc rádi. Jeho podpora není zdaleka pouze formální, ale našich akcí se pravidelně osobně účastní a díky němu máme možnost při mnoha soutěžích koupit dětem věcné ceny. Medaile je určena k ocenění těch, kteří dobrovolným hasičům nadstandardně pomáhají, proto si ji pan senátor velkou měrou zaslouží.“ Karel Kratochvíle za udělení medaile poděkoval a uvedl, že si ocenění velmi váží. V podpoře práce dobrovolných hasičů hodlá i nadále pokračovat, protože považuje širokou škálu jejich činností za velmi důležitou.

Slavnostního aktu se dále zúčastnili náměstek starosty OSH ČMS Písek Miloslav Uhlík a emeritní starosta okresního sdružení Jiří Novák.

Jan Němec