Budova bývalé školy v Radobytcích, které jsou místní částí Mirotic, by mohla sloužit zdejším dobrovolným hasičům a zároveň turistům. S nápadem přišli sami hasiči. „Přemýšleli jsme o rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice na návsi, ale chybí tam odpad, přívod vody i vytápění,“ uvedl ve čtvrtek na jednání zastupitelů za SDH Radobytce Oldřich Zájeda.

Starostka Martina Mikšíčková připomněla, že v obci není kanalizace a studna u zbrojnice je zasypaná. Proto hasiče napadlo, že by se mohli přestěhovat do přízemí nevyužité budovy bývalé školy a v patře by mohla vzniknout třeba turistická ubytovna. Škola má vlastní studnu a septik. „V přízemí bychom si mohli udělat klubovnu a zasedací místnost. Zatím se scházíme vždy u někoho doma,“ dodal Oldřich Zájeda. Klubovna by jim pomohla věnovat se i malým hasičům.

Stávající hasičská zbrojnice v Radobytcích funguje zároveň i jako volební místnost. Ta by mohla mít ve škole důstojnější prostředí. Hasiči myslí i na společenský život v obci. „Z jedné třídy by se mohl udělat sál pro volnočasové aktivity a bály. Zatím je nemáme kde pořádat,“ pokračoval Oldřich Zájeda.
Potvrzuje to i pořádání tradičních vyhlášených recesních závodů Kolce Radobytce. Zábavu tady mohu pořádat jen pod širým nebem a město jim sponzorsky zajišťuje mobilní toalety.

Protože mají v Radobytcích dobré sousedské vztahy, mají lavičky a veškeré potřebné věci na kulturní akce uskladněné ve vlastních domech. To by se mohlo změnit. „Po přestěhování do školy bychom starou hasičárnu opravili a udělali bychom v ní sklad všech věcí na kulturní akce,“ dodal Oldřich Zájeda.
Nápad hasičů se zastupitelům líbil. Shodli se na tom, že by nejen budova školy, ale i celé Radobytce ožily. Podle vedoucí mirotického stavebního úřadu Blanky Cízlové by bylo takovéto využití školy v souladu s platným územním plánem. Zastupitelé se shodli na tom, že zařadí nápad radobyteckých hasičů na program příštího jednání. Mezitím se do bývalé školy podívají a připraví potřebné materiály.

Dobrovolní hasiči v Radobytcích nemají vhodné prostory na techniku ani na věci, které používají při letních kulturních akcích. Přestěhování do školy by mohlo vše vyřešit.