Při této příležitosti pořádají okrskovou soutěž v areálu Boston Kluky. Kromě místních dobrovolných hasičů přijedou soutěžit také SDH Chřešťovice, SDH Jehnědno, SDH Údraž a SDH Albrechtice.

Slavnostní nástup bude ve 13 hodin u požární zbrojnice v Klukách, poté budou položeny věnce k pomníku padlým.

Soutěžit se bude na hřišti od 14 hodin v kategoriích děti, muži, ženy, veteráni a retro.