Návrh nových cen za pronájem prostor ve sportovní hale schválili včetně stanovení časového rozvrhu.

Do 15.30 hodin budou halu využívat děti v rámci výuky nebo školních kroužků, pak bude půl hodiny na úklid a poté od 16 hodin budou moci halu využívat dospělí. „Při navrhování cen jsme zvýhodnili ty, kteří zaplatí halu předem. V minulosti se stávalo, že jsem zamluvenou halu blokoval, topil v ní a nakonec třeba nikdo nepřišel. Tomu by se mělo teď zamezit. Pokud si někdo zaplatí užívání haly předem a nepřijde, peníze mu propadnou," vysvětlil správce sportovní haly Václav Kačaba.

Novinkou je jednotná cena pro místní i přespolní. Zaplacení pronájmu předem se tak vyplatí všem.

Na minulém jednání se zastupitelé zabývali také tím, jak vyřešit užívání sportovní haly dětmi z jiných obcí, které navštěvují čimelické kroužky.
Vedoucí kroužků si nájem haly podle zastupitelů budou muset vyřešit s příslušnými obcemi sami. „Judo jsme nechali tak, jak bylo, protože je vedené pod školou a s jeho vedoucím máme uzavřenou dohodu o provedení práce. Navíc je to dobrý kroužek. Tam mám jen připomínku, aby si mimočimelické děti platily nájem haly samy, aby to za ně nebylo placeno z příspěvků obce na činnost," uvedl zastupitel Josef Pouch, který je zároveň ředitelem místní základní školy.

Za halu zaplatí
Škola a kroužky:
Škola v rámci výuky zdarma
Žáci v kroužcích do 15.30 400 Kč/rok
Ceny po 16. hod.:
Předplatné na 3 a více měsíců 160 Kč/hodina
Předplatné na měsíc - 180 Kč/hodina
Bez předplatného 250 Kč/hodina
Turnaje:
do 20 lidí 350 Kč/hodina
nad 20 lidí 500 Kč/hodina Letní provoz:
1. 6. – 31. 8. po celý den - 100 Kč/hodina
Tenisové kurty: Celoročně 80 Kč/hodina