Správce sportovní haly Václav Kačaba seznámil zastupitele s nabídkami, které dostal na opravu a zhotovení nové podlahy od několika firem, kde se částky pohybovaly až do výše 1,7 milionu korun bez DPH za umělý povrch pro profesionální sportovce.

Nejdražší podlahu však hned vyloučil a stejně tak i zastupitelé. Nebyla by pro účely sportování v Čimelicích vhodná, protože není tolik odolná proti poškození, jako jsou dřevěné podlahy. „V současné době je v hale podlaha z borovice a kdyby na ni v minulosti nezatékalo střechou tak, že na ní v jednom období stály louže vody, fungovala by dodnes dobře," připomněl zastupitel Josef Pouch. Podlaha se tehdy zkroutila, museli ji zhoblovat a postupným přebrušováním je už tenká a místy hrozí její prošlápnutí.

Nabízela se také možnost podlahu jen znovu opravit. To by stálo u jedné z dotázaných firem 278 tisíc korun a sloužit by mohla asi tři roky. Zastupitelé se však shodli na tom, že bude výhodnější myslet více do budoucna a místo opravy zvolili verzi nového povrchu podlahy. Podle Václava Kačaby bude pro účely čimelických sportovců nejlepší podlaha z borovice, a to za podmínek, že se s ní bude zodpovědně zacházet. Ta navíc vychází také cenově nejlépe.

Po dlouhé diskuzi vybrali zastupitelé na doporučení Václava Kačaby borovicovou podlahu od firmy Zeman Písek za cenu 721 tisíc korun. „V ceně není zahrnutá demontáž staré podlahy, kterou si uděláme sami, ani případné opravy poškození, které bychom mohli při odstraňování podlahy objevit," doplnil Václav Kačaba.

Zastupitelé se také shodli na tom, že by bylo nejlépe výměnu podlahy provést ještě o prázdninách, aby ji pak mohla využívat škola i sportovní kroužky. Teď bude záležet na tom, jak se vedení obce s firmou dohodne.