„Máme velké podezření, že se za nás místostarosta Josef Knot a starosta Ondřej Veselý na schůzce se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nepostavili a již nyní je rozhodnuto, kde bude zastávka stát," obává se obyvatelka Preslovy ulice v Písku Lenka Kurcová. Místní protestují proti plánu postavit v nejužším místě Preslovy ulice novou železniční zastávku. Tu chce vybudovat SŽDC.

Starosta i místostarosta nařčení odmítají. „Dohodli jsme se se SŽDC na páteční schůzce, že znovu posoudí možnosti výstavby zastávky 
v obchodní zóně. Žádné definitivní rozhodnutí dosud nepadlo," ujišťuje starosta Ondřej Veselý.

Ve čtvrtek projedná rada města petici obyvatel Preslovy ulice odmítající zastávku 
a kácení stromů kvůli stavbě. 
K samotnému rozhodnutí 
o vybudování zastávky ale zásadní usnesení nepřijme. Radní budou totiž ve čtvrtek schvalovat pouze název zastávky Písek centrum. Informace o umístění budou brát radní pouze na vědomí.

Radní se ale zastávkou budou zabývat na přelomu roku. „A to poté, co bude posouzena možnost stavby v obchodní zóně," objasnil pro Písecký deník starosta Ondřej Veselý.

Obyvatelé Preslovy ulice mají pocit, že se stali obětí „obchodu" mezi městem a SŽDC. „Správa vyřeší komplikovaný železniční přejezd na Hradiště a město nechá volnou ruku SŽDC ve výběru místa pro zastávku. Je nepochybné, že přejezd se musí vyřešit, ale podmíněné by tyto stavby být neměly," uvádí Lenka Kurcová.

„To je nesmysl. Žádné podmínění staveb neexistuje. Přejezd na Hradiště bude upraven v druhé polovině příštího roku. V současné době je již vydáno rozhodnutí drážního úřadu, který stavbu povoluje," řekl místostarosta Josef Knot.

Zástupci města a SŽDC na páteční schůzce prošli celou petici. Mohu petenty ujistit, že i kdyby došlo k výstavbě zastávky v Preslově ulici, budou prakticky všechny jejich požadavky splněny. A to nikoliv proto, že jsou součástí petice, ale proto, že výstavba ze strany SŽDC ani jinými kroky plánována není a nebyla. Vzrostlá linie jehličnanů, která tvoří protihlukovou bariéru mezi kolejemi a domy, nebude kácena, ale naopak doplněna ve volných místech o zeleň," říká starosta Ondřej Veselý.

Jeho slovům se ale lidé zdráhají uvěřit. „Z projektu zveřejněného na webu města je patrné, že pokácet se má osm stromů, ostatní jsou na projektu uvedeny s otazníkem. Podobné informace máme i od geodetů. Stavba bez kácení je podle toho holý nesmysl," reaguje Lenka Kurcová.

Obyvatelé Preslovy ulice zakládají občanské sdružení a budou dál bojovat proti umístění zastávky v jejich ulici.  


NA ČEM SE DOHODLO MĚSTO A SŽDC
SŽDC (Odbor strategie) zašle městu plánovanou koncepci rozvoje železniční sítě na území města Písku se zapojením nových zastávek do systému dopravní obslužnosti města i kraje, včetně přepravní prognózy, která je nezbytným podkladem pro posouzení ekonomické efektivity jakékoliv drážní stavby.
SŽDC (Stavební správa západ) při dopracování studie na umístění zastávky v Preslově ulici v maximální možné míře zohlední požadavky petentů, a to zejména:
– konstrukce a umístění zastávky bude na základě provedeného geodetického zaměření dané lokality upraveno tak, aby nedošlo ke kácení vzrostlých jehličnanů, v rámci připravované stavby bude naopak navrženo doplnění této akustické izolační linie tak, aby byla co nejvíce spojitá
– bude zpracována hluková studie a posouzení prašnosti
– nástupiště bude na základě výsledků této studie doplněno hlukovými absorbéry
SŽDC současně provede do konce tohoto roku technické posouzení (studii) umístění zastávky v prostoru obchodní zóny, v prostoru silničního nadjezdu v ulici Budějovická. 

Studii zastávky v Preslově ulici najdete zde.