Když v roce 1620 jeho vojáci oblehli a dobyli Písek, bylo to již potřetí během dvou let, kdy město změnilo svou vojenskou posádku. Poklidné jihočeské město se na začátku sedmnáctého století stalo důležitým políčkem v šachové partii mezi českými stavy a císařem. „Ač se jednalo asi o nejhorší chvíle v dějinách Písku vůbec, jeden z jeho viníků - Buquoy - se podle dochované válečné korespondence pokoušel krveprolití v ulicích města zabránit, zřejmě však u drancujících vojáků příliš pochopení nenašel,“ říká archeolog muzea a kurátor Jaroslav Jiřík.

V Rytířském sále muzea bude od čtvrtka 10. do neděle 20. října ke zhlédnutí originální císařská zástava z bitvy na Bílé hoře, kazeta s vlastní zakrvácenou košilí vojevůdce či dobový vyšívaný obraz s náboženskou tématikou. Přítomen bude dokonce i vojevůdce sám, byť jen díky trikům virtuální techniky. V den zahájení výstavy, tedy 10. října od 16 hodin, se bude za účasti Jaroslava Jiříka konat její komentovaná prohlídka.

Právě toto velmi divoké období v dějinách města se stalo námětem výstavy „Písek 1619-1620: Trojí dobytí města a počátek třicetileté války na Písecku“, která je v Galerii muzea k vidění až do 24. listopadu. Krátkodobá přehlídka artefaktů spojených s věhlasným generálem je jen jedna z doprovodných akcí, které se v rámci připomínání čtyř set let starých událostí budou v muzeu konat. Následovat by na konci měsíce října měla přehlídka ze stejné doby pocházejícího tzv. Vltavotýnského pokladu.

Jan Kouba, Prácheňské muzeum