K málo známým a neprávem opomíjeným členům protifašistického  odboje  patří armádní generál Josef Bílý, účastník obou světových válek. Pocházel ze selské rodiny, narodil  se v roce 1872 v Ochozu u Zbonína na Písecku a do obecné školy chodil v nedalekém Varvažově.
V roce 1888 Josef Bílý nastoupil do kadetní školy pěchoty v Terstu a v letech 1889 – 1900 studoval  na Vysoké válečné škole ve Vídni. Za první světové války působil v různých velitelských funkcích na ruské a italské frontě.

Po návratu se svou jednotkou do Čech se přihlásil do formující se Československé armády a do roku 1935 byl v hodnosti armádního generála zemským vojenským velitelem v Praze. V roce 1935 odešel do výslužby. Dlouho si však odpočinku neužíval. O tři roky později byl v rámci mobilizace Československé armády znovu povolán do služby. Podpis  mnichovské dohody však  znamenal definitivní konec jeho oficiální vojenské kariéry.

Josef Bílý se po  obsazení republiky fašistickými vojsky 15. března 1939 ihned zapojil do odbojové   činnosti, mimo jiné byl  spoluzakladatelem organizace Obrana národa a jejím vrchním velitelem. Tato organizace se orientovala  na zpravodajskou činnost, pomáhala při ilegálních odchodech do zahraničí, ukrývala zbraně  a připravovala půdu pro  vojenské protifašistické povstání.
V listopadu 1940 byl Josef Bílý v Chlumu u Třeboně zatčen a vězněn. Po příjezdu  zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy  byl souzen a 28. září 1941 popraven.

Vojenskohistorická společnost plukovníka Josefa Jiřího Švece České Budějovice  dlouho usilovala o připomenutí památky popraveného generála Josefa Bílého. „Přestože položil život v boji proti fašismu a byl významnou vojenskou osobností, není v rodném kraji připomínán," uvedl v květnu 2009 Josef Richtr, prezident Vojenskohistorické společnosti České Budějovice.

Umístit pamětní desku na jeho rodném domě nebylo možné. Obydlí  již změnilo majitele, nepatří nikomu z rodiny a slouží k rekreačním účelům.  K umístění desky byl nakonec vybrán vojenský hřbitov v Písku. „Bylo to mimo jiné proto, že jde o město s dlouhou a významnou vojenskou tradicí a na Písecku se generál Bílý narodil," poznamenal Josef  Richtr.

Pamětní deska  armádnímu generálu Josefu Bílému byla na kapli na píseckém vojenském hřbitově odhalena 16. května 2009 při příležitosti sedmdesáti let od vzniku odbojové organizace  Obrana národa.

Vojenský hřbitov byl  v Písku založen za první světové války. Po zrušení vojenské posádky v roce 2004 převzalo hřbitov včetně kaple město Písek. Za finanční podpory  armády byl  areál  rekonstruován a upraven.