K vidění jsou klasické letničky jako surfinie nebo afrikány, ale i podzimní druhy květin, například jiřiny. V centru města k současné květinové výzdobě nově přibyly letničkami osázené pyramidy. Tři jsou umístěny před radnicí, pět dalších menších pyramid zdobí prostranství u Kamenného mostu a Heydukovu ulici.