Nová expozice, pečlivě kurátorsky zpracovaná a rozdělená do tří výrazných období - raná tvorba, 50. léta 20. století a tvorba od 70. do 90. let 20. století - nás zve na cestu životem a odkazem mistra, jehož plátna promlouvají jazykem barev a emocí s nevídanou silou. František Roman Dragoun si vydobyl své místo hlubokým zkoumáním a zobrazením lidí a přírody.

Výstavu otevírají jeho raná díla, která jsou svědectvím o rodících se počátcích zázračného talentu. Tato díla ukazují Dragounovo neúnavné hledání uměleckého hlasu na pozadí událostí jeho doby.

S přechodem do 50. let 20. století je již patrná Dragounova umělecká zralost. V tomto období vyniká jeho mistrovství v portrétování, kde každý tah štětcem odhaluje duši jeho objektů a zachycuje jejich podstatu a intimitu, která přesahuje plátno.

Závěrečná část výstavy, zahrnující díla ze 70. až 90. let 20. století, představuje Dragouna v období pokleslé socialistické morálky, lustrací, převratů a odmítání náboženských témat. Jeho krajiny a portréty odrážejí jeho sílu zachovat si vlastní cestu. Použití barev není pouhou vizuální volbou, ale emocionálním jazykem, kterým Dragoun sděluje hluboký klid, nadhled a utvrzení se ve své životně-výtvarné cestě.

Galerie Dragoun.Galerie Dragoun.Zdroj: Archiv galerie

Dragounova malířská technika prozrazuje jeho mimořádnou schopnost zachytit nálady objektů a okolí. Záměrné tahy a vrstvené textury vybízejí diváka, aby se ponořil hlouběji do příběhu vetkaného do každého obrazu, ať už jde o klidné rozjímání v krajině nebo složitou emocionální tapiserii portrétu.

Tato výstava není jen kronikou Dragounova uměleckého vývoje, je poctou jeho trvalému odkazu. Prostřednictvím jeho děl jsme svědky proměny mladého umělce v úctyhodného mistra, jehož plátna byla součástí jeho životní cesty.

František Roman Dragoun nám svou oddaností řemeslu a neústupným zkoumáním lidského a přírodního oboru daroval odkaz, který nepřestává inspirovat a dojímat. Když stojíme před jeho díly, připomínáme si krásu a složitost existence viděné očima člověka, jehož život byl svědectvím o proměňující se síle umění.

Autor: Dagmar Chourová