Filip Rádr působil ve škole posledních šest let jako ředitel. Jeho funkční období letos končilo, a tak se rada města rozhodla v souladu se školským zákonem vypsat na tuto pozici konkurz. Jak informoval místostarosta Písku Michal Přibáň, přihlásili se do něj tři uchazeči - kromě Filipa Rádra ještě učitel ze stejné školy Tomáš Sedláček a ředitel bernartické základní školy Jan Cendelín. „Komise, ve které byl mimo jiné i zástupce České školní inspekce, se na vítězi jednoznačně shodla a doporučila jej jmenovat ředitelem. Rada města návrh komise plně respektovala,“ informoval Michal Přibáň s tím, že radní staronového ředitele jmenovali na další funkční období.

Filip Rádr bude ředitelem Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek opět od 1. srpna.