Zdeňka Zelenku  před časem informace o komplikacích na rekonstrukci Fügnerova náměstí nepotěšila. „Chodím  tudy denně na Nový most. Od té doby, co se tu staví, musím chodit přes park, a to je zacházka," uvedl padesátiletý Písečák Zdeněk Zelenka.

Ještě víc  stavba  komplikuje život lidem, kteří tu bydlí, a pacientům, kteří navštěvují ordinace lékařů. Dobrou zprávou pro všechny je to, že  druhá etapa rekonstrukce Fügnerova náměstí bude hotová do konce listopadu. Situaci může zkomplikovat jen nepřízeň počasí.

„S nečekaným výskytem skály se dodavatelská firma vyrovnala, a jak ukázal kontrolní den, nic nebrání tomu, aby tato dopravní stavba byla v závěru listopadu dokončená," informoval Rudolf Koraba z odboru rozvoje, investic a majetku města.

V těchto dnech už na  Fügnerově náměstí opět vyrůstá zeď, i když proti původnímu umístění je posunutá blíže k domům. V horní části zůstane jen šest parkovacích míst pro rezidenty a pod zdí bude 34 stání.

Rekonstrukce se týká vodovodu, kanalizace,  rozšíření zeleně a osvětlení. Na povrchu komunikace budou místo dosavadního asfaltu kamenné kostky.

Lokální opravy komunikací  ve správě  Městských služeb Písek: ulice V Oudolí, Družstevní, Ke Střelnici, K Háječku, U Vodárny, Za Pazdernou a Otakara Jeremiáše.  Jde o silnice a chodníky, kde se v nejbližších letech neplánuje rekonstrukce.
Zdroj: Městské služby Písek