A to i přes to, že zde chybí vyměnit ještě kolem tisícovky průkazů a  úterý 31. prosince je oficiálně poslední den.

„Žádné návaly řidičů tu nemáme, naštěstí chodí tak nějak průběžně a nikdo nečeká déle než patnáct minut," konstatoval vedoucí oddělení dopravně správních agend píseckého odboru dopravy Jan Vosyka.

Někteří řidiči už ani pro nový průkaz nepřijdou, jiní to budou muset nechat na příští rok. „Pokud to nestihnou do konce roku, budou pak platit správní poplatek ve výši padesáti korun," informoval Jan Vosyka s tím, že pochopitelně mít propadlý řidičský průkaz je totéž jako ho nemít. Ke konci listopadu chybělo v Písku vyměnit ještě 1369 řidičských průkazů, což činilo 25,43 procenta.

Poslední etapa výměny, která musí být hotová do konce letošního roku, se týká řidičů, kteří mají průkaz vydaný mezi 1. lednem 2001 a 30. dubnem 2004. Od roku 2014 by měli všichni řidiči mít nový typ řidičského průkazu, takzvaný kreditkový.