Místostarosta Jiří Hořánek v projevu řekl: „Před měsícem jsme slavili Den české státnosti. Myslím, že se hodí, abychom si na náš stát vzpomněli i dneska. Niccolò Machiavelli poprvé definoval stát jako pojem, který vyjadřuje politický útvar, aniž by sledoval typ režimu, který v něm je. Jeho citát zní: 'Stát je nezávislý, protože nezahrnuje myšlenku dobra ani zla.' Stalo se zvykem na stát nadávat. Stát ale není něco virtuálního. Stát řídí lidé z masa a kostí. Měli bychom si to uvědomit, až zase budeme chtít stát kritizovat. Mějme prosím na paměti, že náš český stát není samozřejmost, a važme si předků, kteří se o něj zasloužili, někteří za něj i položili život. Vzdejme jim proto dnes úctu."

Na pomníku na Mírovém náměstí jsou vyryta jména padlých na bojištích v Rusku, Itálii a Francii.

Součástí vzpomínkové akce byl také hudební doprovod, o který se postarali Jan Franců a Libor ten Hagen. Jako první zahráli a zazpívali písničku Ach, synku, synku, tedy údajně nejoblíbenější píseň prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.