Čtvrteční jednání zastupitelů v Čimelicích ovládaly emoce. „Od 5. července už došla voda ve vrtech pětkrát. Přes noc se sice zdroje obnovují, ale stále je vody málo. Je to mimořádný stav. Naposledy došla voda před třiceti lety," uvedl starosta Vladimír Bouček.

Na obecní úřad si jim ale chodí stěžovat někteří obyvatelé na to, že fotbalisté vodou nešetří. „Nabádáme lidi, aby šetřili s vodou a nezalévali zahrádky, a fotbalisté si zatím pořád zalévají hřiště, i když řekli, že ho budou zalévat jen v noci, zalévají i přes den," upozorňoval zastupitel a bývalý starosta Vladimír Pánek.

Dodal, že i když fotbalisté čerpají vodu z vrtu, a ne z vodovodu, ohrožují tím ostatní obyvatele, kteří mají v okolí studny. O problémech promluvil na jednání Zdeněk Počta, který v blízkosti hřiště bydlí: „Ve studni mám 120 centimetrů vody a za den mi klesne o 60 centimetrů, tak pak voda neteče. Přitom nic nezalévám, protože na zahradě mám jen jeden strom. Dneska zalévali hřiště ráno v devět hodin,a když jsem šel okolo za hodinu, tak voda tekla dál." Dodal, že obecní vodovod až k nim nevede.

Vedení SK Siko Čimelice nechalo před několika lety zřídit 35 metrů hluboký vrt. „Čerpáme vodu pouze z hloubky, kterou máme úřady povolenou. Pramen je vydatný, proto jsme nabídli možnost jeho využití pro potřeby obce, kdyby se situace v budoucnu opakovala a bude-li to technicky možné. Vodou neplýtváme. Od doby, kdy poprvé došla voda v obecním vrtu, jsme zavlažování hrací plochy omezili po dohodě se starostou na dobu nezbytně nutnou," uvedl předseda SK Siko Čimelice Lukáš Pávec.¨

Strach o vodu v domácnostech a nejistota, jestli vůbec zaprší, ovlivňovaly ještě ve čtvrtek večer atmosféru při jednání čimelických zastupitelů. „Když budou ostatní vodou šetřit a fotbalisté ne, tak si ostatní zkazí studny, protože pramen k nim nedoteče. Buď by měli šetřit vodou všichni, nebo ji naopak všichni používat. Fotbalisté dostávají každý rok 140 tisíc od obce a pokud se nebudou chovat ohleduplněji k ostatním občanům, navrhuji snížení částky na jejich činnost v rozpočtu na příští rok," argumentoval zastupitel Vladimír Pánek.

O plýtvání vodou vedli zastupitelé dlouhou diskuzi. „Můžeme apelovat na to, aby lidé nepoužívali na zalévání vodu z obecního vodovodu, ale když mají vlastní vrt, postihovat je nemůžeme," dodal zastupitel Josef Pouch. Sucho vystřídal v neděli déšť, situace s vodou se může zlepšit, ale v budoucnu i opakovat. „Musíme chránit hrací plochu před poškozením. Neměli bychom pak prostředky na její obnovení. Snažili jsme se zavlažovat převážně v noci, kdy je to nejefektivnější, ale bohužel občas z technických důvodů došlo k tomu, že se systém mohl spustit až ráno. Klub si váží podpory ze strany obce, bez které by nemohl fungovat a dodržuje dohodu se starostou o zavlažování pouze v nezbytně nutném množství tak, aby chránil svůj majetek," vysvětlil předseda SK Siko Čimelice Lukáš Pávec.

Je přesvědčený, že sousední studny jejich vrt neohrožuje a dokládá to geologickým průzkumem od odborníka. Je mu líto, že se jednání nezúčastnil, protože byl vyzván až v den jeho konání před polednem a měl jiné povinnosti.

Hřiště zalévali sportovci i na dalších místech
Kestřany – „Sucho se projevilo, ale po celou dobu jsme se střídali a stále zalévali, a to z rybníčku, který sousedí s naším hřištěm a kde máme namontované čerpadlo. V něm byla doposud voda stále. Hned po kestřanských slavnostech jsme nechali zatravnit firmou brankoviště a vyšlapané části hřiště, takže jsme obavy měli, ale myslím si, že jsme to nejhorší přečkali. Zalévali jsme stále, ale čekali jsme i na déšť, který pomůže nejen nám, ale i ostatním klubům. Mimořádná opatření přijata nebyla, a to z důvodu, že do zalévání se zapojilo dost členů klubu, takže jsme se vystřídali," uvedl Václav Reichl, předseda TJZD Kestřany.

Hradiště – „Extrémní sucho, které nás letošní rok trápilo, se projevilo na každém trávníku. Ale dovolím si říct, že stav našeho trávníku je vzhledem k podmínkám ve velmi dobrém stavu. Trávník se snažíme udržovat v dobré kondici v průběhu celé sezony a provádíme preventivní opatření jako pravidelné hnojení, provzdušňování, vyčesávání a podobně. V období sucha jsme jen výrazně zvýšili dávky a četnost závlahy, kterou můžeme využívat dle potřeby díky našemu vrtu," říká Luboš Zabloudil, jednatel TJ Hradiště.

Smetanova Lhota – „Sucho se projevilo, máme hřiště ne zelené, ale šedivé, jak je tráva vypálená – nemáme zavlažování. K mimořádným opatřením jsme nesáhli, nemáme dostatečný zdroj vody," uvádí Václav Ziegler, předseda AFK Smetanova Lhota.

Milevsko – „Podmínky sice nejsou ideální, ale díky městu Milevsku (SPOSu), které zajistilo přes dobrovolné hasiče dovoz cisteren s vodou, jsme mohli v rámci možností trávník zavlažit. Žádné velké problémy nám to v Milevsku ale nezpůsobilo," uvádí Tomáš Vladeka, tiskový mluvčí klubu.

Bernartice –
„Sucho se samozřejmě projevilo asi na každém trávníku. Pan Herink ho však udržuje zatím v docela dobrém stavu. Zaléval ho, kvalita trávníku zas není tak špatná oproti hřištím, které jsem mohl vidět. Na to, jaké je sucho, je trávník poměrně kvalitní. Samozřejmě, že jsou tam i vypálená místa, ale vcelku to ujde," říká Jan Šerhant, vedoucí mužstva Bernartic.