Zástupci firmy účastníky seznámili také se systémem automatického meziskladování, systémem řízení procesů a toků materiálu a také předvedli ukázku výrobního programu - automatizační stroje.

"Rozšířili jsme provoz, postavili novou halu a propojili ji s původní," uvedl majitel společnosti Zdeněk Kulič. Díky této inovaci mají celý výrobní proces přehledný.