Program nazvaný Písek v proudu sametové revoluce se zaměří na dění v Písku v tomto období a to až do svobodných voleb v červnu 1990 do Federálního shromáždění a do České národní rady. Přednášející Jitka Vandrovcová z Husitského muzea v Táboře je jednou z řešitelek grantového projektu s názvem Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, v jehož rámci zpracovávala dění ve městech Tábor a Písek v letech 1989 a 1990. V přednáškovém sále muzea bude výsledky svého bádání prezentovat ve čtvrtek 14. listopadu od 16 hodin.

Prácheňské muzeum disponuje řadou unikátních fotografií, které v letošním roce poskytlo Divadlu Pod čarou. To připravilo výstavu s názvem Osmdesátýdevátý v Písku – 30 let svobody a začíná v sobotu 16. listopadu v 17 hodin.