„Letos festival na 99 procent nebude. To by vyžadovalo velkou změnu v rozhodnutí radnice a nemůžeme si dovolit dělat něco narychlo jako náplast. Uspořádat takový festival je celoroční řehole,“ uvedl pro Písecký deník prezident festivalu Michael Havas. Festival tak nebude už druhý rok za sebou.

Město letos snížilo příspěvek na festival ze Zlatého fondu z 800 tisíc na 500 tisíc korun. Organizátoři festivalu příspěvek odmítli. Celkový rozpočet akce činí sedm milionů korun.

Michael Havas poslal píseckému starostovi Ondřeji Veselému dopis, ve kterém požaduje vysvětlení, proč město snížilo podporu festivalu,   a oznamuje, že nepodepíše smlouvu o dotaci od města.

Podle Veselého leží příčina nekonání festivalu jinde. „Neschopnost srovnat se se změnou prostředí z preferenčního na konkurenční je samozřejmě častým jevem, ale nepovažuji za nutné pod ní skrývat důvod nekonání jakékoliv akce. Možná by bylo lépe otevřeně přiznat, že se nedaří shánět prostředky z jiných zdrojů, protože podíl města na celkových nákladech byl vždy malý,“ odpověděl Havasovi na jeho dopis starosta Ondřej Veselý.

Podle Havase festival v žádném preferenčním prostředí nebyl. „V první dvou letech  pořadatelé o peníze nesoutěžili s ostatními. Dostávali přímou podporu z rozpočtu města, které dalo v prvním roce na festival tři miliony korun a v druhém roce 2,4 milionu korun,“ vysvětlil Veselý.

Loni přiklepli Písečtí pořadatelům dotaci ve výši osm set tisíc korun. Organizátoři však dva měsíce před samotnou akcí oznámili,  že nesehnali dostatek peněz.

Zrušení na poslední chvíli znamenalo  problémy například pro Centrum kultury Písek (CKP), kterému tak vypadly plánované příjmy. To se letos opakovat nebude, protože  CKP bez závazné objednávky prostory neblokuje. Zklamáni byli pochopitelně i představitelé města. „Zrušení je pro město velká nepříjemnost. Chápu, že se nepodařilo získat peníze, ale není možné, aby se to řešilo pouze měsíc předem,“ řekl tehdy starosta Ondřej Veselý.

Dopis organizátorů festivalu starostovi Ondřeji Veselému:

JUDr. Ondřej Veselý

Starosta

Velké náměstí 114/3

397 19 Písek                                                                                                                                    29. 2. 2012

 

 

Věc:       Grant – Zlatý Fond

Vážený pane starosto,

žádost o příspěvek ze Zlatého fondu jsme podali v dobré víře, že město Písek o Festivalu nad řekou stojí a že platí Vaše slova z dopisu 7. 3. 2010, že město vyhodnotilo Festival nad řekou jako „jednu z stěžejních kulturních akci města i celého regionu“.

7. března 2010 se vycházelo z finanční podpory města 1,2 m Kč (FNR 2010). Ke konci stejného roku 2010 se městská rada resp. zastupitelstvo rozhodlo snížit příspěvek na 800 000 Kč, což nám nesmírně zkomplikovalo přípravu. Už i proto, že bývalí či další potenciální partneři si řekli: když město o to nestojí, proč máme do toho dávat peníze my? I kvůli tomu jsme pak byli donuceni FNR 2011 odložit.

Přesto se nám např. podařilo přesvědčit Brusel o mezinárodním významu tohoto festivalu a získat 500 000 Kč z programu MEDIA nebo podobnou částku od MK.

Když jsme podávali letošní žádost, vycházeli jsme z přesvědčení, že vybere-li komise náš projekt, získáme těch 800 000 Kč, které nám byly odsouhlaseny minulý rok. Výsledek byl však jiný a Vaše komise se rozhodla vyhodnotit FNR sice jako 5. nejlepší projekt, nicméně „přiklepla“ nám pouze 500 000 Kč.

Berme to věcně:

Za 1 200 000 (sumu, kterou jsme získali v roce 2010) jsme vytvořili produkt, který prokazatelně (viz. profesionální vyhodnocení šéfredaktora Marketing Magazine) vygeneroval pro město Písek mediální viditelnost v hodnotě přesahující 10 m Kč.

Rád bych věděl, který z projektů, které získaly příspěvek ze Zlatého fondu, se v minulosti k této hodnotě přiblížil? Sleduje město Písek vůbec takové profesionální parametry?

Veškeré peníze, které jsme v minulosti získali od města Písek, jsme v Písku utratili.

K tomu jsme ale ročně „importovali“ do Písku v průměru 750 000 Kč navíc v podobě ubytování.

Už vůbec nemluvím o tom, kolik 2000 hostů projedlo v průběhu desetidenního festivalu, nebo vydalo za vstupné do Sladovny a Prácheňského muzea na „naše“ výstavy.

2/

A to jsme byli pouze na začátku budování festivalu a jeho „dopadu“. Festival se mohl klidně rozrůst na min. 3000 platících návštěvníků, zvýšit turistickou návštěvnost města i regionu, a přilákat platící mezinárodní studenty na FAMO.

Když si odmyslíme celostátní a mezinárodní mediální hodnotu PR pro město Písek, která se mohla vyšplhat během 2 let na 15 m až 20 m korun, mluvíme vedle grantového příspěvku již dnes o minimálním čistém ročním přínosu pro město Písek ve výši cca. 1 m korun (za ubytování, konzumaci, vstupné do galerií apod.).

K tomu musíme přičíst veškeré peníze, které jsme od města získali: v roce 2009 1,5 m, 2010 1,2 m. Ty všechny zůstaly v Písku.

To znamená, že v roce 2009 obohatil FNR místní ekonomiku v městě minimálně o 2,5 m Kč, v roce 2010 o 2,2 m Kč –; dále oživil kulturní život jejich občanů a zvýšil národní i mezinárodní image města.

Za „odměnu“ chcete nás zatlačit do rizikové pozice, kde máme za 500 000 Kč vytvořit produkt, který nás ale bude stát min. 7 m Kč. K tomu byste jistě rádi chtěli PR v hodnotě 10 m Kč, abychom utratili 750 000 Kč za ubytování, naši hosté další statisíce za jídlo a pití, abychom zaměstnávali místní lidi, přilákali turisty na výstavy (na výstavu Jára Cimrman např. přišlo i po festivalu v srpnu a v září celkem 2704 platících lidí mimo festival).

A to bez jakékoli odpovědnosti za finanční vedení projektu.

Do Vašeho města jsem já osobně přilákal velikány světového filmu, divadla a literatury. Byl to pouze začátek.

Letos jsem se v rámci petice na jmenování pražského letiště po Václavovi Havlovi obrátil na svoje kamarády, známé a kolegy z této i dalších oblastí: prozatím petici podepsali takové osobnosti, kterými jsou např. Terry Jones, Terry Gilliam, Michael Palin (všichni 3 jsou z Monty Pythonu); Sir Tom Stoppard, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Christopher Hampton, Peter Gabriel, Krzysztof Zanussi, David Crystal, Bertrand Piccard, Michael Frayn aj.) Dovoluji si přiložit i seznam těch nejvýznamnějších – najdete tam nositele Nobelovy ceny za mír, Oscarů, BAFTA, Cannes, Berlin; ředitele národního divadla ve VB atd. Získal jsem souhlas stovek lidí z 20 států.

Podpisy najdete na http://www.letistevaclavahavla.cz/seznam-signataru

Většina z nich se mohla v příštích letech procházet Pískem.

 3/

Berme to věcně:

Za úspěšnou akci, která zvedla profil města Písek, jsme byli postupně „potrestaní“ snížením:

2009/2010 = snížení o 300 000

2010/2011 = snížení o 400 000

2011/2012 = snížení o 300 000

Od původního inauguračního ročníku, kde rozpočet z města vycházel na 1,5 m korun, jsme letos klesli na částku 500 000 neboli na 33,3% původní podpory.

To ale není všechno: nejenom, že bychom letos dostali pouze 500 000; předložená smlouva by nás zavazovala k dalšímu „rabatu“ ze strany města, a to v podobě víceletého grantu, který by se sice „každoročně“ přiděloval ale současně „každoročně“ i snižoval o 25%. Současná smlouva nám totiž na rok 2013 slibuje už jenom 375 000 Kč.

Nevím, kdo vymyslel tento unikátní a prazvláštní postup, ale působí to jako výsměch poctivé práci a nadlidskému snažení. Budete-li úspěšní a proslavíte naše město, potrestáme Vás!

Ale berme to věcně:

Letos jsme při hodnocení ctěné komise skončili na pátém místě. Výběrové řízení se prezentuje jako pokus o větší transparentnost; ve výsledku se pak proto dočtete, že Festival nad řekou získal 70,4 bodů a proto z požadované částky 800 000 Kč máme nárok pouze na 500 000 Kč.

Projekt, který skončil 3 místa pod námi, Filmfest Písek, získal 67,8 bodů a z kýžených 800 000 korun dostane 400 000.

Co ale tato tzv. „transparentnost“ neprozrazuje je to, že celkové rozpočty v obou případech jsou diametrálně odlišné:

FNR 2012: 7 000 000

FFP 2012: 2 740 000

To znamená, že město dotuje FNR částkou 7,14% a FFP 14,6%.

Pokud se nemýlím, částka určená pro FFP v podstatě odpovídá částce, kterou tento studentský festival vždy dostával; částka pro FNR 2012 už jenom oproti FNR 2011 byla snížená o 37,5%.

4/

Berme to nadále věcně:

Když jsme minulý rok byli donucení Festival nad řekou odložit, roznesla se zpráva, že díky tomu „zkrachuje“ Dům kultury a město vyplatilo DK 800 000 Kč za „nekonání akce“. Z toho je vidět, jak důležitý se pro kulturní dění v městě (i pro finanční chod DK) stal Festival nad řekou, a to po pouhých 2 edicích.

Dovoluji si shrnout tento dopis:

Bereme na vědomí, že se město pod Vašem vedením rozhodlo opět snížit příspěvek na Festival nad řekou, a tentokrát o 33,3% na 500 000 Kč. Domníváme se, že tato částka opravdu neodpovídá jak rozsahu i významu Festivalu nad řekou, tak ani finančnímu přínosu, které festival pro město znamená.

Snažili jsme se svým „Stanoviskem k Festivalu nad řekou“ ze dne 27.7.2011 Vám, celému zastupitelstvu i (přes média) občanům přiblížit mechanismus produkce festivalu; proč stojí, kolik stojí; co to obnáší z hlediska pracovního nasazení - a hlavně to, co může přinést městu Písek.

Smutným konstatováním je fakt, že partneři  - včetně mediálních -  věřili ve Festivalu nad řekou víc než současné vedení.

Musíme zvážit naše možnosti, ale v žádném případě nemůžeme podepsat předloženou smlouvu. Vypovídá totiž o celkovém nepochopení smyslu a přínosu festivalu pro město. Očekávali jsme silnější podporu města, hlavního beneficienta této akce, aspoň v duchu bývalého vedení města z roku 2009 a 2010, které nám umožnilo festival uspořádat.

Závěrem žádáme v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím následující data:

a)      Písemné vysvětlení, jak hodnotící komise dospěla k těm 70,4 bodů, které jsme dostali.

b)     Písemné vysvětlení, proč hodnotící komise nám odsouhlasila pouze 62,5 % žádané částky.

c)      Písemné vyhodnocení návratnosti minulých akcií v Písku, zejména Šrámkův Písek, Mezinárodní folklorní festival a Filmfest Písek (např. mediálního ohlasu, finanční přinos apod.)

Předpokládáme, že město si vyžaduje od organizátorů podobné profesionální vyhodnocení všech městem podporovaných akcí, tak jak to vždy požadovalo a získávalo od Festivalu nad řekou. 

Předem děkujeme.

S úctou,

Michael a Markéta Havas

cc: paní Ing. Marii Cibulkové, paní Bc. Janě Bauerové, zastupitelům