V současné době se pracuje na projektech, které prošly sítem loňského participativního rozpočtu až do finále. Například ferrata - zajištěná lezecká stěna na Václavských skalách se pomalu dokončuje a vypadá to, že by mohla fungovat už na začátku léta, jak informoval místostarosta Písku Josef Soumar. „Půjde teprve o třetí ferratu v Jihočeském kraji," konstatoval s tím, že lezecká stěna bude volně přístupná s doporučenými pravidly. V případě zájmu bude možné domluvit si instruktáž v lezeckém centru nebo si půjčit vybavení.

Na město se lidé obracejí s dotazy, zda bude u ferraty nějaké zázemí. „Řešili jsme to, ale není to moc proveditelné. Například toalety tam není kam umístit, ani jak je zajišťovat. Je třeba myslet na to, že se jedná o záležitost spojenou s přírodou. Byli bychom také rádi, aby tam lidé chodili pěšky, nejezdili autem," popsal místostarosta, který je zároveň koordinátorem participativního rozpočtu.

Na náplavce u Kamenného mostu už vznikají sochy z písku.
Na náplavce u Kamenného mostu už vznikají sochy z písku. Tématem je voroplavba

Dalším z loňských úspěšných nápadů, na kterém se pracuje, je pořízení defibrilátorů, které budou k dispozici v centru města. Jedná se o návrh zastupitele a velitele píseckých dobrovolných hasičů Lukáše Nebese. „Zjistili jsme, že ceny defibrilátorů jsou příznivější, než jsme čekali, takže by jich místo plánovaných pěti mohlo být deset," nastínil místostarosta Josef Soumar. V blízké době by se měly také instalovat herní prvky u Václava či v Semicích.

O tom, které projekty město zrealizuje v příštím roce, budou opět rozhodovat občané ve dvoukolovém internetovém hlasování. Výsledky budou známy letos v prosinci.

Železniční přejezd na Putimské Vysoké se bude opravovat.
Železniční přejezd na Putimské Vysoké se bude opravovat. Řidiče čeká objížďka

Pravidla participativního rozpočtu město opět trochu upravilo. „Vycházeli jsme ze zkušeností z předchozích ročníků. Jde například o to, aby z participativního rozpočtu mohly být podpořeny jen ty projekty, na které není možné čerpat peníze z jiných městských zdrojů, jako jsou například dotační tituly,“ vysvětlil Josef Soumar. Nově byla například zavedena také nejnižší částka určená na jeden projekt a pravidlo pro umisťování dětských herních prvků, které mohou být navrhovány jen na stávající dětská hřiště.

Stejně jako loni bude možné předkládat jak investiční projekty zaměřené zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku, tak projekty zaměřené na tzv. „měkké“ aktivity, kterými by lidé chtěli vylepšit veřejný život. Může se jednat třeba o vzdělávací nebo rozvojové projekty.

Městská knihovna v Písku.
Ředitel knihovny podle města nepochybil. I tak odchází a Písek hledá náhradu

Cílem participativního rozpočtu je podporovat aktivitu obyvatel a jejich snahy o zlepšení veřejného prostoru. „Pro všechny případné předkladatele projektů jsme opět připravili veřejné setkání, na kterém je seznámíme s pravidly výzvy, zodpovíme jejich dotazy, poradíme jim, jak návrh zpracovat, aby prošel posouzením proveditelnosti a měl tak šanci ucházet se o podporu veřejnosti. Zpracovatelé se mohou v případě potřeby obracet i přímo na mě,“ doplnil místostarosta. Kontaktovat jej mohou na e-mailové adrese Josef.soumar@mupisek.cz.

První ročník participativního rozpočtu se v Písku konal v roce 2020. Občané do něj přihlásili 28 projektů, z nichž se deset dostalo do finále a devět z nich získalo dostatečnou podporu veřejnosti a město je mohlo realizovat.