Výrobní prostory společnosti si prohlédla viceprezidentka Hospodářské komory České republiky Irena Bartoňová Pálková. Podnikem ji provedl ředitel společnosti Vojtěch Janák a s novými projekty realizovanými ve firmě seznámil výrobní manažer Josef Slavata.

Společnost Faurecia Components spolupracuje s Hospodářskou komorou již více než 3 roky zejména v oblasti zajišťování nových pracovníků a obě strany věří, že po této návštěvě se bude spolupráce nadále prohlubovat.