"Auto slouží pečovatelské službě, zejména k rozvozu obědů a jezdí s ním pracovnice Pavla Vostřáková. Jenom obědů rozváží Farní charita Milevsko denně přibližně 90. K tomu samozřejmě poskytujeme další služby, jak naši uživatelé potřebují, jedná se o pomoc s hygienou, s úklidem, nákupy apod.," uvedla ředitelka Farní charity Milevsko Alena Růžičková.