Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi neboli klub Fanouš, které provozuje Farní charita Milevsko, má stále naději na příspěvek od města. Na posledním zasedání sice zastupitelstvo smetlo žádost a většinově nepodpořilo částku 50 tisíc korun, kterou navrhovala rada města a sociální komise, nicméně starosta Ivan Radosta plánuje předložit nový návrh.

„Měl jsem výčitky svědomí. Před hlasováním jsem neřekl, že když návrh nepřijmeme, charita nedostane ani korunu," řekl Ivan Radosta, podle kterého má zařízení smysl. „Předtím jsme se bavili o tom, že kdyby se charitě dala nižší částka, že by s tím někteří zastupitelé neměli problém," dodal starosta.

Hana Filová, která v nízkoprahovém zařízení pracuje, je za jeho krok ráda. „Budeme mít šanci se k tomu vyjádřit. Posledního zastupitelstva jsme se nezúčastnili, bohužel jsme nevěděli, že o žádosti, kterou jsme na město poslali v červnu, budou nyní zastupitelé jednat," reagovala pro Písecký deník Hana Filová, která si od „druhé šance" slibuje to, že obhájí službu, aby nejen zastupitelstvo, ale i celé Milevsko pochopilo její smysl.

Částku 50 tisíc korun na posledním jednání podpořilo jen devět zastupitelů, což nestačilo. Proti byl například radní Miroslav Doubek, který navrhl oddělené hlasování. Zastupitelé zvlášť rozhodovali o podpoře pro nízkoprahové zařízení a zvlášť o penězích pro pečovatelskou službu charity a sociálně aktivizační službu Rozárka. Ty se jednomyslné podpory dočkaly. První dostane 25 tisíc korun, druhá 13 500.
Miroslavu Doubkovi se nelíbila částka 50 tisíc korun pro nízkoprahové zařízení. „V minulém roce rada nepřidělila nic (bylo to i kvůli tomu, že služba nebyla tehdy registrovaná – poznámka redakce). To mi bylo sympatické z důvodu, že je to další zásah do rozpočtu, který se bude do budoucna pořád opakovat," řekl Miroslav Doubek. Dodal, že v následujících letech mohou řešit žádosti dalších organizací.

Podle něj zařízení nahrazuje činnost škol či domu dětí a mládeže. „Hajme rozpočet, navrhuji neschválit částku 50 tisíc korun," dodal.
Vedoucí sociálního odboru Ladislav Kotalík reagoval, že tuto službu zařadilo zastupitelstvo do plánu sociálních služeb a ten je stále platný. „Pravdou je, že nízkoprahové zařízení v současné době poskytuje služby pro cílovou skupinu dětí nízkého věku. My bychom tam potřebovali dostat děti, které nám dělají venku nepořádek. To se charitě úplně nedaří, to je pravdou, ale není pravdou, že bychom zařízení vůbec nepotřebovali," řekl Ladislav Kotalík.

Zastupitel Zdeněk Herout, který je ředitelem domácího hospicu, službu podporuje. „Dívám se na ni z hlediska toho, že se jedná o podporu dětí a mládeže. Myslím si, že podpora charity a také nízkoprahového zařízení je pro město stejně důležitá jako podpora sportu či jakékoliv jiné činnosti," řekl Zdeněk Herout.

I Pavel Procházka službu hájí. „Bydlím kousek odtud a všímám si jejího programu. Zdá se mi to výborné. Myslím, že padesát tisíc korun je oproti projektu marginální částka," uvedl.

Naopak Marie Jelenová, jediná žena v zastupitelstvu, to vnímá jinak. „Vadí mi to, že tam nechodí děti, které bychom tam viděli nejradši – dospívající věk, které se raději potulují po městě a dělají neplechu. Nízkoprahové zařízení by mělo být především pro tyto děti. Myslím, že na ně není žádná páka, jak je tam dostat," domnívá se Marie Jelenová.

Pracovnice Hana Filová.

Podle pracovnice zařízení Hany Filové je složité náctileté k lecčemu motivovat. „Je fakt, že sem chodí osmi desetileté děti, ale tuto generaci si vychováme tak, aby se partiček nechytaly a věděly, že něco takového jako klub Fanouš v Milevsku je, a právě v patnácti osmnácti letech budou vědět, že tu prostor mají a nebudou se venku poflakovat," uvedla Hana Filová. Doplnila, že skupinu osmnáctiletých oslovují, ale je to složité, protože nechtějí řízený program. „Snaha z naší strany pochopitelně je," zdůraznila.

Václav Pavlečka nechtěl zpochybňovat činnost farní charity, ale jak řekl, mimořádně souhlasí s Miroslavem Doubkem. „Myslím, že nám vznikla služba, která začala na poslední chvíli řešit, jak ji financovat. Částku, kterou žádají, mi připadá hodně vysoká," řekl.

Charita celkově žádala o 600 tisíc korun, z toho pro klub Fanouš o 350 tisíc korun. Částka je podle Ladislava Kotalíka taková, protože kromě pečovatelské služby nejsou obě zbylé služby zařazeny v akčním plánu sociálních služeb a nečerpají od Jihočeského kraje dotace. Aby se to změnilo, iniciativa zařadit klub do plánu by musela podle ředitelky místní charity Aleny Růžičkové vzejít od města.

Nízkoprahové zařízení je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 12 do 18 hodin a v pátek do 16 hodin. Nedávno oslavilo první rok provozu a doteď navštívilo klub podle informací pracovnic 71 dětí, pravidelně jich nyní chodí 16. Mají tu možnost si zahrát stolní hry, využít počítač a hudebnu s nástroji nebo si tu napsat domácí úkoly.

Ingrid, klientka klubu.

Jedním z dětí, které sem chodí, je třináctiletá Ingrid. „Nejvíc mě baví, když máme výtvarku, a úplně nejvíc stolní fotbálek. Přála bych se, aby tu ještě byla elektrická kytara," hodnotila Ingrid, která v klubu tráví každé odpoledne.

Podle ředitelky Farní charity Milevsko Aleny Růžičkové stojí provoz zařízení minimálně 400 tisíc korun ročně. Peníze na službu získává charita od dárců nebo z nadací, u ministerstva práce a sociálních věcí letos neuspěla. Služba musí být zaregistrována minimálně rok, aby byla podpořena.

Jak Alena Růžičková připomněla, charita zřízením nízkoprahového zařízení reagovala na potřebnost služby v Milevsku, kterou řeší i plán sociálních služeb schválený zastupitelstvem.

Jak kdo hlasoval?
50 tisíc korun pro nízkoprahové zařízení:
Pro: Herout, Dvořák, Radosta, Třeštík, Koutník F., Procházka P., Šrámek, Kotalík, Beneš
Proti: Mácha, Doubek, Machart
Zdržel se: Bendula, Jelenová, Pavlečka
25 tisíc korun pro pečovatelskou službu a 13 500 pro sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Rozárka
Pro: Herout, Bendula, Jelenová, Pavlečka, Dvořák, Radosta, Třeštík, Koutník F., Mácha, Doubek, Machart, Procházka P., Šrámek, Kotalík, Beneš