Písek – Město s dalšími šesti evropskými městy je součástí ambiciózních projektů +CityxChange. Za tímto názvem je decentralizace obchodu s elektrickou energií. Pokud projekt bude úspěšný, mohly by si mezi sebou prodávat elektřinu malé zdroje, ale také jednotlivé domácnosti. To zatím současný stav technologie a právní úprava neumožňuje

. „Do budoucna může být všechno jiné a já bych elektřinu vyrobenou fotovoltaickými panely na střeše svého domu mohl prodat sousedovi za podmínek, které si spolu dohodneme. Projekt energeticky pozitivních čtvrtí by měl zahrnovat vše od legislativy až po technické řešení a zúčtování,“ vysvětluje Miloš Prokýšek, zástupce vedoucího organizační složky Smart Písek. Přínosem pro Písek bude také postupné snižování emisí skleníkových plynů.

Rozpočet celého mezinárodního projektu dotovaného Evropskou unií je přes tři čtvrtě miliardy korun. Náklady 13 milionů korun, které Písku v souvislosti s projektem vzniknou, uhradí EU,“ doplnil místostarosta Písku Josef Knot.

Zapojená města:
Písek (ČR), Trondheim (Norsko), Limerick (Irská republika), Alba Iulia (Rumunsko), Sestao (Španělsko), Smolyan (Bulharsko) a Voru (Estonsko).