Využití elektrických vlaků, které jsou tišší a ekologičtější, umožní výstavba trolejového vedení, kterou připravuje na několika tratích Správa železnic. Pro takzvanou prostou elektrizaci nyní vybrala zhotovitele přípravných dokumentací úseků Klatovy – Železná Ruda, Kralupy nad Vltavou – Kladno a Zdice – Písek. Samotné zahájení prací se předpokládá v roce 2027.

Prostá elektrizace spočívá v doplnění trakčních sloupů, natažení troleje a výstavbě pouze zařízení nezbytných pro provoz elektrických vlaků, jak informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Nezahrnuje podle něj finančně náročné úpravy tratí, které by vyžadovaly dlouhou přípravu, posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a mnohdy složité projednávání přípravných dokumentací. „Výstavba trolejového vedení přitom umožní zavedení tišších a ekologičtějších elektrických vlaků na delších trasách," poznamenal.

Nejdelší z úseků vybraných pro elektrizaci je trať mezi Zdicemi a Pískem. Má 90 kilometrů. „Provoz přímých rychlíků z Prahy přes Příbram do Českých Budějovic budou díky tomu moct zajišťovat elektrické soupravy," uvedl Dušan Gavenda s tím, že projektovou dokumentaci vytvoří SUDOP Praha. Práce budou probíhat v letech 2027 až 2029 a vyjdou celkem na dvě miliardy korun.

Elektrizace 49 kilometrů dlouhého úseku Klatovy – Železná Ruda - Alžbětín umožní prodloužení přímých vlaků z Plzně až na státní hranici s Německem. „Tím odpadne nutnost přestupu nebo výměny lokomotiv v Klatovech a zkrátí se tak doba cestování do populárních šumavských středisek," nastínil mluvčí. Záměr projektu a dokumentaci pro společné povolení stavby vytvoří společnost SAGASTA. Vlastní realizace prací se předpokládá v letech 2027 až 2029, celkové náklady dosahují výše 1,5 miliardy korun.

Společnost SUDOP Praha pak také vypracuje záměr projektu a dokumentaci pro povolení stavby na dvou tratích, které plní důležitou roli zejména v nákladní dopravě. Trolejové vedení tak získají úseky z Kralup nad Vltavou do Kladna - Ostrovce a z Jenče do Středokluk. Tyto práce navážou na modernizaci a elektrizaci trati Praha – letiště – Kladno. Samotná stavba se plánuje v letech 2027 a 2028, její předpokládané celkové náklady jsou ve výši 430 milionů korun.