Stejně jako v předcházejících letech čekajío prázdninách školy zřizované městem různé stavební úpravy. Největší budou v areálu, kde sídlí ZŠ Tomáše Šobra a ZŠ Svobodná. Budovy je nutné včas připravit na příchod stavbařů. Rada města proto souhlasila s prodloužením prázdnin o dny ředitelského volna, což žáci jistě uvítali.Některým rodičům tato zpráva způsobí možná starosti,i když o předčasném ukončení školního roku byli informováni v předstihu. „Žáci převezmou vysvědčenív pondělí 25. června. Od úterý 26. do pátku 29. června bude vyhlášeno ředitelské volno a v tyto dny nebude v provozu ani školní družina,“ informoval rodiče Miloslav Machač, ředitel ZŠ a MŠ Svobodná.

„Jde o největší investici do školských zařízení zřizovaných městem v letošním roce. Této oblasti věnujeme velkou pozornost, hodně jsme sem investovali v předcházejících letech. Připomenu alespoň loňský rok, kdy se rekonstruovala výdejna jídla v ZŠ J. K. Tyla a další jídelna v 11. mateřské škole. Stavebními úpravami prošly i další školy, takže odpovídají současným požadavkům a předpisům,“ připomněla starostka Písku Eva Vanžurová.

Stavební práce v areálu v Šobrově ulici se týkají přístavby učeben techniky a řemeslných praktik k budově ZŠ Svobodná a vybavení odborných učeben a snížení energetické náročnosti.