Stavba domu s pečovatelskou službou v Miroticích je nejistá. Vedení města zatím stále neví, kde ho bude moci vystavět. Jako nejlepší pro budoucí obyvatele domu vytipovali zastupitelé farní zahradu. Loni na jaře se jim začala rýsovat slibná spolupráces českobudějovickým biskupstvím. Církev sice pozemek městu prodat nechtěla, ale nabídla mu jeho dlouhodobý pronájem s tím, že by na ní mohlo dům vystavět. „Bohužel se ukázalo, že se na tak zvané právo stavby dotace nevztahuje. Abychom ji mohli získat, musíme pozemek vlastnit,“ vysvětlila starostka Martina Mikšíčková.

Generální vikář českobudějovické diecéze David Henzl potvrdil, že zájem na spolupráci s městem trvá a že se snaží hledat rozumné řešení.

Situaci by mohl vyřešit prodej pozemku farní zahrady. Město by ale potřebovalo vědět stanovisko církve co nejdříve. „Pokud by se povedlo s českobudějovickou diecézí dohodnout na prodeji pozemku, chtěli bychom ještě na podzim podat žádost o dotaci,“ vysvětlila starostka Martina Mikšíčková.

Proto jim jde o čas. Zatím mají připravenou jen studii domu s pečovatelskou službou, která byla původně přizpůsobená na jiné místo, které se ukázalo být nevhodné. Studie by se musela upravit a bylo by potřeba připravit kompletní projekt pro podání žádosti. Vedení města má obavy, zda se vše podaří stihnout. Na to, aby postavilo město dům bez dotace, peníze nemá.

Farní zahrada se ukázala jako nejlepší lokalita, odkud by senioři měli velmi blízko k lékaři či do obchodu. Městské pozemky, na kterých by mohl dům stát, jsou ale na okraji města.