Zájemci v odpoledních hodinách navštěvovali barokní faru, v jejíž přízemních prostorách jsou umístěné jednotlivé expozice Domu regionů.

Pořadatelé akce nabídli dle lidové tradice při vstupu všem domácí chléb i sůl a dětem také na památku drobnou upomínku v podobě skleněného zvířátka, pravítka či perníku s lidovým motivem.

Dle ohlasu přítomných se prostory Domu regionů velice líbily, zaujala i mobilní aplikace Jihočeského folklorního sdružení www.jfos.cz, kterou si mohli na nainstalovaném monitoru vyzkoušet, a líbil se i sál, kde se promítaly dokumenty z vybraných kulturních akcí projektu.

Dům regionů a dětských folklorních tradic ve výstavních prostorách nabídl:

Expozici dětských lidových krojů

Expozici dětských lidových obchůzek a zvyků

Expozici kovářského řemesla

Videokiosek s mobilní aplikací přeshraničního projektu

Sál s prezentací audiovizuálních dokumentů

Fotogalerii

Prezentační materiály

Dětský koutek

Milan Škoch