Kdybyste mohli do Benešovy školy nahlédnout ve čtvrtek 13. června večer a v noci, viděli byste žáky třídy 2.C, jak za asistence a s pomocí své učitelky Růženy Vláškové a vychovatelek Kateřiny Pokorné a Radky Zapletalové zažívají noc jako z filmu Ať žijí duchové! Večer se děti vrátily do školní budovy, vybavení spacími pytli a karimatkami, jídlem na večeři, snídani a svačinu příštího dne. Nejdříve si ve velké třídě školní družiny samy připravily na zemi „vojenské ležení“ a připravily věci na spaní. S paní vychovatelkou u kytary zazpívali několik známých písniček z pohádky Ať žijí duchové a pak už je čekala velká večerní hra o opravě hradu Brtník. Čtyřčlenné skupinky vyrážely z pavilonu školní družiny do budovy 1. stupně, kde na pěti různých stanovištích plnily úkoly inspirované filmem. Ty byly ale doplněny o prvky spojené se školními znalostmi, obratností, postřehem a rychlostí.

Na každém ze stanovišť na ně čekala postava, známá z filmu, aby jim pomohla, zkoušela je a za úspěšné splnění úkolu pak odměnila razítkem. Na cestě jsme tak mohli potkat paní ředitelku školy s několika školním úkoly a v tělocvičně, u rytíře Brtníka z Brtníku v krásném dobovém oblečení, skládaly děti zkoušku z obratnosti a rychlosti. V aule na ně čekala „Černá kronika“ Pilátová, aby je vyzkoušela ze znalostí ohledně bezpečného chování dětí, nejen v dopravním provozu, a dala jim za úkol najít jejích čtyřicet poztrácených a trpaslíčků. Ve cvičné školní kuchyňce v suterénu prosila děti Leontýnka v krásných bílých šatech o složení lístků kopretiny pomocí výpočtu několika početních úkolů a na posledním stanovišti, už opět ve školní družině, pro ně měl jeden z trpaslíků těžkou hádanku. Za správné odpovědi či splnění úkolu obdržela každá skupina razítko do soutěžní karty a část obrázku hradu. V další části hry už pracovaly všechny děti společně – měly sestavit ze šesti částí obrázek hradu a přečíst zjevný pergamen. Po jeho přečtení se ve třídě objevil rytíř Brtník z Brtníku s dcerou Leontýnou, aby jim za obnovu svého hradu poděkovali a předali jim poslední úkol – šifru. Po jejím rozluštění, zjistily děti místo ukrytí pokladu a zde pak nalezly košík se sladkou odměnou. Rytíř se svou dcerou se s dětmi rozloučili a zase zmizeli. Na děti už čekala další část dobrodružství - nocování ve školní družině.

V improvizované jídelně na chodbě školní družiny děti snědly to, co pro ně maminka nachystala k večeři, vyčistily si zuby, převlékly do pyžam a šly se dívat na pohádku na dobrou noc. Protože byly unavené, rychle usnuly. Noc byla klidná a po ní na děti čekal běžný rituál ranní hygieny, doplněný o úklid a balení spacích potřeb a snídani ve školní jídelně, do které děti normálně chodí jenom na oběd. V 7.40 se už z malých dobrodruhů stali opět žáci 2. třídy, kteří v družině nechali batohy a spacáky a se svou školní taškou kráčeli do třídy, aby se tu naučili zase něco nového.

Program, který připravila paní vychovatelka Pokorná, se líbil všem dětem i dospělým, kteří na celé akci spolupracovali. Děkujeme také rodičům druháčků za pomoc, spolupráci a podporu. Možná se v příštím roce i jiné děti odváží ve škole přespat – vždyť hodní duchové mají hodné a statečné děti moc rádi.

Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka