„Osmdesát až sto let staré duby potřebují prořezat suché větve, aby neohrožovaly lidi, kteří tudy chodí na procházky do Píseckých hor,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.

V této lokalitě odborníci posoudí ještě dva duby, které stojí u parkoviště vedle komunikace k bývalé léčebně U Honzíčka. Potom se rozhodne, zda je zachrání zdravotní řez, nebo bude nutné je pokácet. Podobná situace je u dvou lip v lokalitě pod nemocnicí.

Začátkem září budou pokračovat bezpečnostní řezy i na dalších stromech ve městě. „Toto období, kdy stromy mají ještě listy, je nejvhodnější k posouzení, jak je nejlépe ošetřit,“ doplnil Miloslav Šatra.