Stalo se tak v prostorách MS Chlum Rakovice po domluvě s agronomem Petrem Pavlíčkem ze zemědělského družstva Rakovice.

Jedná se o jednu z mála účinných metod, jak srnčata v travním porostu najít a následně ochránit před posečením. Kamera snímala reálný obraz spolu s obrazem teplotního spektra a v ideálních podmínkách rozlišila teplotu až na desetiny stupně Celsia.

Vyhledání srnčat a jejich ochrana byla provedena bezprostředně před sečí. Bylo třeba začít hned po rozednění, aby byl co nejvíce využit čas do doby, než slunce celé prostředí prohřeje.

Vyhledávání bezpilotním prostředkem provedl operační tým složený z pilota Ivana Kaliny a jeho asistenta Františka Pavlíčka. Pilot zodpovídal za bezpečný a účinný let, asistent na externím monitoru kontroloval obraz z termokamery. Dále pomáhalo pět místních dobrovolníků z mysliveckého spolku i se svými čtyřnohými svěřenci. Byli vybaveni dlouhými rukavicemi, plachetkou a mobilním telefonem a podle pokynů asistenta kontrolovali označená místa, kde se srnče nacházelo. Při nálezu srnčete jej bezpečně přemístili na vhodné místo mimo travní porost a zajistili, aby se srnče nevrátilo samo zpět před skončením seče.

Kateřina Zborníková, jednatelka OMS Písek