Zkrátka Československá republika byla z balkonu radnice vyhlášena před polednem v pondělí 14. října a tento fakt na vlastní uši slyšelo několik tisíc lidí. Někteří z nich pocházeli z blízkých vesnic či měst, tam informaci předali a došlo tam k podobným událostem jako v Písku. Co tomu předcházelo a co následovalo, se dozvíte od autora knihy „Jak bourali vesele to Rakousko zpuchřelé…“ a také výstavy na levém břehu Otavy. Přednáška Jak v Písku vyhlašovali republiku se koná ve čtvrtek 11. října od 16 hodin v přednáškovém sále.

Klára Koubová, Prácheňské muzeum v Písku