Jeho výsledky budou sloužit jako podklad pro zpracování plánu rozvoje sportu města Písku. Plán rozvoje sportu má nově pomoci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy čerpat informace o sportu v dané obci a rozhodnout tak o rozdělení finančních prostředků ve formě dotací na sport jednotlivým obcím, případně přímo sportovním organizacím. "Čím větší počet respondentů dotazník vyplní, tím objektivnější výsledky budeme schopni získat," uvedla Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek.

Dotazník je připraven ve dvou variantách, jeden je určen pro děti a mládež od 6 do 15 let (dostupný na: http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/258856105/1/), druhý pro mládež od 16 let a dospělé (dostupný na: http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/258869783/1/).