„Dotace jsme využili na zabezpečení rozšířené pracovní doby pečovatelské služby. Můžeme tak vyhovět potřebám uživatelů, kteří se o sebe nedokáží samostatně postarat a potřebují pomoc i v podvečer, o víkendech a o svátcích. Ti v tento čas nejčastěji žádají o pomoc s hygienou, přípravou večeře a uložením ke spánku," uvedla Marcela Průšová, ředitelka Pečovatelské služby a jeslí města Písku.

Hlavním cílem bylo tedy udržení rozšířené provozní doby. Ve všední dny to je poskytování odpolední a večerní služby, o víkendech a svátcích jsou to celodenní služby. Mnozí klienti žijí osamoceně a přitom jsou velmi nesoběstační. Není pro ně možné, aby byli byť jeden den bez návštěvy pečovatelky a už jen její přítomnost a dohled je pro ně uklidňující. Mají tak pocit jistoty.

„Rozšířená pracovní doba se nám osvědčila a pro spokojenost uživatelů ji hodláme udržet i nadále," zdůraznila Marcela Průšová. (mp)