K propojení dálnice na Prahu mezi Příbramí a Miroticemi je třeba ještě vybudovat celkem pět úseků, z nichž jeden je ve Středočeském kraji a čtyři na území Jihočeského kraje.

 Ve směru od Prahy se jedná o úseky od křižovatky II/118 Háje – Milín, Milín – Lety, Lety – Čimelice, Čimelice – Mirotice a poslední je rozšíření silnice u Mirotic.

 Loni vláda rozhodla o vstupu privátních investorů, kteří stavbu zafinancují a poté budou vybírat dálniční poplatky. Příprava a koordinace staveb ale dál zůstává na ŘSD.

Loni v únoru byla přidělena z českobudějovické Správy ŘSD do plné péče celá D4 plzeňské Správy ŘSD.
Ze všech pěti úseků je podle ředitele plzeňské Správy ŘSD Zdeňka Kuťáka nejlépe připravený k realizaci úsek Lety – Čimelice, kde jsou vydaná všechna stavební povolení kromě vodohospodářských objektů.

 Komplikace ale vznikla změnou zákona, takže na všechny úseky musí být znovu vyhotovená posouzení vlivu stavby na životní prostředí – EIA. Ta původní už neplatí. To může podle Zdeňka Kuťáka trvat přibližně rok a půl. Teprve poté bude možné žádat o stavební povolení.

 Mezitím zve ŘSD pravidelně zástupce dotčených obcí k projednávání příprav, aby měli jistotu, že se jejich podněty zabývají. „Velice si vážíme dobré spolupráce se starosty,“ konstatoval Zdeněk Kuťák. Zároveň je i v kontaktu se Sdružením pro výstavbu D3 a D4.