silnice I/20 v Písku (přeložka) – provoz zúžen v obou směrech do jednoho pruhu z důvodu opravy dvou mostů – do 31. října 2018

silnice III/10542 v Milevsku (Švermova ulice) – úplná uzavírka komunikace, práce na inženýrských sítích – do 31. října 2018

silnice III/1404 v Protivíně (Jiráskova ulice) – úplná uzavírka – do 31. října 2018

silnice III/14111 v Záboří u Protivína – úplná uzavírka mostu – do 19. října 2018

silnice I/29 v Křenovicích - částečná uzavírka, zúžené jízdní pruhy, oprava chodníků - do 31. října 2018

silnice III/12121 na trase Branice - Veselíčko - úplná uzavírka z důvodu opravy povrchu vozovky - do 25. října 2018