Komunikace před základními školami v Šobrově ulici bude bezpečnější. Ještě do konce letošního roku by se zde měly udělat stavební úpravy, které zajistí zpomalení dopravy a změnu režimu parkování vozidel před školou. „Když ráno vozí rodiče děti do školy, situace je nepřehledná. Několik let se hledalo řešení, které by pomohlo zvýšit bezpečnost dětí, které musí přecházet silnici. To se nakonec podařilo a pokud to povětrnostní podmínky dovolí, bude ten problematický úsek ještě do konce roku upraven,“ uvedla starostka Písku Eva Vanžurová.

Díky stavebním úpravám bude také možné se bez potíží otočit před koncem jednosměrného úseku této ulice. Součástí stavby bude i zajištění bezpečnějšího přecházení vozovky před hlavním vstupem do základních škol na křižovatce ulic Šobrova a Budovatelská.

Plánované práce vyjdou na zhruba 2,6 milionu korun bez DPH.

Ze tří doručených nabídek vybrali radní města tu nejlevnější od společnosti Eurovia CS.