V první fázi zkusili Písečtí prodat nemovitosti jako celek za minimálně třicet milionů korun. Jako formu prodeje zvolili obálkovou metodu. Nikdo se ale nepřihlásil. Třicet milionů je částka, za kterou město v roce 2022 domy koupilo.

Dalším pokusem bylo prodat domy zvlášť za ceny 13 a 17 milionů korun formou obálkové metody. Výběrová řízení byla zveřejněna na úřední desce od začátku února do konce dubna letošního roku, nemovitosti se nabízely i přes realitní servery, ale ani tentokrát nikdo zájem neprojevil.

Zastupitelé Písku se tak k objektům vrátili na svém posledním jednání, kde museli rozhodnout o dalším postupu. Ve hře bylo snížení ceny i rozprodání po jednotlivých bytových jednotkách. Zastupitelé se však přiklonili k variantě cenu nesnižovat a zkusit prodat domy formou elektronické aukce. Tento postup doporučil i majetkový výbor. „Pokud nebude aukce úspěšná, navrhujeme vypracovat prohlášení vlastníka, kterým se domy rozdělí na jednotlivé bytové jednotky a nebytové prostory. Potom by se nabídly k prodeji po částech," stojí ve stanovisku výboru.

Minimální ceny domů tedy zůstávají 13 a 17 milionů a město se je pokusí prodat v elektronické aukci.

Důvodem odkoupení domů městem byla snaha o rekonstrukci průchodu, který oběma objekty vede, a především jeho zachování pro veřejnost. Stále visela ve vzduchu možnost, že bývalý vlastník by znemožnil, aby se tudy dál chodilo. Zároveň neprováděl žádné opravy průchodu, po kterých dlouhé roky obyvatelé města volali.

Případný nový vlastník domů je koupí s podmínkou, že město si zde zachová služebnost stezky spočívající v právu užívání průchodu a také s právem opravovat a udržovat průchod na své náklady.