Rada města na svém posledním jednání souhlasila s podáním žádosti o dotaci, která by podpořila jednak zřízení funkce domovníka a jednak posílení dvojice asistentů prevence kriminality o další dva. Celkem pět lidí znevýhodněných na trhu práce by tak získalo na tři roky pracovní uplatnění. „Tito lidé navíc mají velmi pozitivní vliv na svou komunitu a jejich prostřednictvím se lépe daří řešit problémy s narušováním veřejného pořádku v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením nebo s větší koncentrací nepřizpůsobivých obyvatel města,“ podotkl velitel Městské policie Písek Jaroslav Rapant.

Spolupráce domovníka a asistentů prevence kriminality by měla být přínosem. „Projekt má pomoci ke změně celkového vnímání osob a rodin žijících v současné době v sociálně vyloučených lokalitách nebo na tzv. špatných adresách,“ doplnila starostka Písku Eva Vanžurová.

Do projektu se město pustí pouze za předpokladu, že na něj získá dotaci z Evropského sociálního fondu, která pokryje devadesát procent nákladů.

Asistenty prevence kriminality město Písek využívá už od roku 2015. Pracují hlavně na sídlišti Portyč a v jeho okolí.