V plném proudu jsou práce v interiérech, kde už dělníci rozvedli všechny sítě, dokončili omítky a začali s obkládáním koupelen, instalací sanitárního zařízení, klimatizačních jednotek nebo svítidel. „Pracuje se na velkokapacitní vývařovně v suterénu objektu, ale i na zahradě, kde už vznikl základ pro altán, vodní prvek či chodník. Upravena je i zadní část pozemku, kde byl nepořádek a rostl tu plevel a náletové dřeviny,“ řekl místostarosta Michal Přibáň, který si byl stavbu spolu se starostou Michalem Čapkem prohlédnout. Rekonstrukce objektu by měla být dokončena již v létě.

„Počítáme s tím, že by na podzim proběhl zkušební provoz bez klientů. Ostrý provoz s prvními ubytovanými seniory bychom chtěli spustit na začátku ledna,“ uvedl místostarosta a doplnil, že ředitelka zařízení začala obsazovat jednotlivé pozice. „Vzhledem k tomu, že provoz domova bude nepřetržitý, je potřeba obsadit poměrně velký počet odborného personálu. Zatím je o práci v Domově Sovova velký zájem,“ poznamenal Michal Přibáň.

Městská slavnost Dotkni se Písku 2023.
Písek nabídne Pískoviště, slavnosti, víkend módy i festivaly jídla a pití

Klienty domov zatím nepřijímá. „Zájemci se budou moci začít hlásit až poté, co zařízení získá registraci sociální služby. To by podle našich předpokladů mělo být na podzim,“ připomněl místostarosta. O možnosti začít podávat přihlášky bude město Písek i Domov Sovova včas informovat.

„Stavba domova pro seniory je zatím největší investiční akcí města, náklady na ni dosáhnou zhruba 200 milionů korun,“ uvedl starosta Michal Čapek. Jedná se o velmi náročnou přestavbu starého objektu, a to s sebou přinášelo komplikace. „Objevovaly se různé problémy, se kterými se v projektu nepočítalo. Vznikly kvůli tomu vícepráce a náklady nad rámec vysoutěžené zakázky, vícenáklady se ale stále daří držet v limitu,“ doplnil starosta.

Studie dopravního hřiště u Václava v Písku.
U dopravního hřiště chtějí lidé kavárnu, dětské prvky i molo. Jak vypadá studie?

S rekonstrukcí objektu se začalo v červenci roku 2022, součástí prací byla přestavba interiérů, vybudování nástavby a také přístavby pro velkokapacitní vývařovnu, kde bude možné připravit až tisíc porcí jídla denně. Zajistí tak stravování nejen klientů domova, ale i dalších píseckých seniorů. V zařízení bude 57 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. Domov bude provozovat městem zřízený zapsaný ústav Domov Sovova.

Petra Měšťanová