„Na březích Otavy a jejích přítoků a v okolí cyklostezky od vojenského hřbitova k městu dobrovolníci sebrali 47 pytlů odpadu. Našly se zde také vyhozené pneumatiky a další velkoobjemový odpad,“ informoval Jaroslav Pospíšil ze spolku 1. Etalon.

Druhé jarní úklidové akce se zúčastnila asi stovka dobrovolníků.V rámci mezinárodní kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko zmizelo z města a nejbližšího okolí 25 kubíků odpadu, k raritám patřil například gauč vyhozený v lokalitě pod Starými Lázněmi. „Letos jsme opět třídili plasty a sklo, aby tyto druhotné suroviny zbytečně nekončily na skládce,“ dodal Marek Anděl, radní pro životní prostředí.